Γερμανικὰ ἀδιέξοδα καὶ παγιδεύσεις…

Ὁ Σόιμπλε εἶναι σὲ πολιτικὸ ἀδιέξοδο, στὸ ὁποῖο ὅμως ἐγκλωβίσθηκε ὁ ἴδιος, λόγῳ πλεονεξίας. Συνήθης γερμανικὴ τακτικὴ τῶν ἀκραίων στοιχείων, ὅπως αὐτός.
Προφανῶς γιὰ τὸν Σόιμπλε τὰ νέα ἀπὸ τὸ ΔΝΤ δὲν εἶναι καθόλου καλὰ στὸ Νταβὸς καὶ  μὲ μία ἀρνητικὴ ἔκθεση χρέους καὶ ἐκτίθεται πολιτικὰ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ δόσῃ λύση, μέσῳ τοῦ ESM.
Ἐξ’ οὖ καὶ οἱ συνεχεῖς ἀπειλητικές του καὶ ἀντιφατικές του δηλώσεις.

Ἡ Λαγκὰρτ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ συμπλεύσῃ μαζύ του, λόγῳ καταδίκης της ἐξ αἰτίας τοῦ σκανδάλου Ταπί, ἔστᾦ καὶ χωρὶς ποινή, ποὺ τὴν καθιστᾶ εὐάλωτη, ἀλλὰ καὶ λόγῳ  Τρᾶμπ, ποὺ ἀλλάζει ἄρδην τὶς παγκόσμιες πολιτικοοικονομικὲς ἰσοῤῥοπίες.

Ὁ Γκάρυ Κόν, ποὺ ἀναλαμβάνει ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ οἰκονομικοῦ συμβουλίου τοῦ Τρᾶμπ, θὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ θὰ χειρισθῆ τὴν παρουσία, ἢ μή, τοῦ ΔΝΤ, στὸ πρόγραμμα καὶ κυρίως φυσικὰ εἶναι ποὺ γνωρίζει τὴν  ὑπόθεση τοῦ ἑλληνικοῦ χρέους πιὸ πολὺ ἀπὸ τὸν κάθε ἕναν, ὅπως ἐπίσης γνωρίζει καλὰ καὶ ἀπὸ …δημιουργικὴ λογιστική. Θὰ ἀκολουθήση ὅμως πλήρως τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Τρᾶμπ.
Ὡς στέλεχος τῆς Goldman Sachs «πακετάρισε» τὸ χρέος μας μὲ σύνθετα χρηματοοικονομικὰ προϊίντα, ποὺ τὰ πληρώσαμε πανάκριβα καὶ ποὺ δὲν ἐλέγοντο χρέος ἀλλὰ ἦσαν …βλέπε τὰ  Swaps τοῦ Συμίτου.

Τὰ πάντα θὰ ἐξαρτηθοῦν πλέον ἀπὸ τὴν βούληση καὶ τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ, ποὺ ὅπως δείχνουν οὐδόλως συμπλέουν μὲ τὰ εὐρωπαικά, πλὴν ἀπροόπτου.

Πάντα Κατερίνα

εἰκόνα

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply