Ὑπάρχει μόνον ἕνας δρόμος γιὰ νὰ βροῦμε Πατρίδα!!!

Κι αὐτὸς εἶναι ἐπὶ πλέον καὶ μονόδρομος!
Καὶ σαφῶς ἀφορᾶ μόνον σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀντιληφθεῖ τὸ τὶ πραγματικὰ κρύβεται πίσω ἀπὸ τὰ διάφορα σκηνικὰ πολώσεως, διαχωρισμοῦ καὶ ἀποπροσανατολισμοῦ μας.

Ὑπάρχει μόνον ἕνας δρόμος γιὰ νὰ πατήσουμε στὰ πόδια μας.
Κι αὐτὸς ὁ δρόμος δὲν περιλαμβάνει κάτι ἀπὸ αὐτὰ ποὺ μᾶς χωρίζουν, παρὰ μόνον αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ἐπανενώσουν.
Μὰ αὐτὰ ποὺ μποροῦν νὰ μᾶς ἐπανενώσουν δὲν πρέπει νὰ θίγονται, διότι διαφορετικὰ θὰ ἀνακαλύψουν πολλοὶ πὼς εἶναι πολὺ περισσότερα αὐτὰ ποὺ μᾶς ἑνώνουν κι ἔτσι, αὐτομάτως, ὁ μῦθος θὰ καταῤῥεύση.
Διότι, κακα τὰ ψέμματα…
Χρησιμοποιῶνται ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ μηχανισμοὶ γιὰ νὰ καταστρέφουν τὴν Πατρίδα, μὲ πρόσχημα ὅμως πάντα τὴν …σωτηρία τῆς Πατρίδος!!!

Ὑπάρχει μόνον μία ὀπτικὴ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ κτίσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τὸν κόσμο μας.
Κι αὐτὴ ἡ ὀπτικὴ δὲν περιλαμβάνει χρωματιστοὺς ὑαλοθώρακες. Οὔτε περιλαμβάνει κάθε τύπου ἰδεολογίες καὶ παπαρολογίες.
Οὔτε περιλαμβάνει τὸ δίκαιον τῶν ὀλίγων εἰς βάρος τῶν …ἀντιπάλων τους.
Ἡ μία καὶ μοναδικὴ ὀπτικὴ ἔχει σὰν στόχο τὴν προστασία τοῦ συνόλου κι ὄχι τὸ ἀτομικὸ βόλεμα ἢ τὴν προσωπικὴ αὐτοεπιβεβαίωσιν.

Ὑπάρχει μία καὶ μόνον διαδρομὴ Πατριῶτες γιὰ νὰ ξανακτίσουμε τὴν Πατρίδα μας σὲ νέες, ὑγιεῖς βάσεις, μὰ κυρίως ὑπάρχει μόνον μία ἀνατροπὴ ποὺ πρέπει νὰ συμβῆ: ἡ δική μας τοποθέτησις. Κι αὐτὸς ὁ δρόμος εἶναι ἡ ἀπόῤῥιψις τοῦ κομματικοῦ σκηνικοῦ, τῆς κάθε «ταμπέλας» καὶ τῆς κάθε παρατάξεως ἀριστεροκεντροδεξιῶν. Ὅλα αὐτὰ ἦσαν (κι εὐτυχῶς διαρκῶς χάνουν σὲ ἰσχύ) παρωπίδες καὶ προσχήματα γιὰ νὰ μὴν ἀνακαλύψουμε τὶς πραγματικές μας δυνατότητες, τὶς πραγματικές μας ἀνάγκες καὶ τελικῶς τὸν ἕνα καὶ μοναδικό μας σκοπό.

Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς φέρει τὴν ἀτομική του εὐθύνη γιὰ κάθε διολίσθημα.
Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πλέον πρέπει νὰ γνωρίζῃ πὼς κάθε φορὰ ποὺ σηκώνει μίαν κομματικὴ ἢ ἰδεοληπτικὴ σημαία, χώνει καὶ μίαν μαχαιριά, πισώπλατη, σὲ ὅλην τὴν Ἀνθρωπότητα.
Ὁ κάθε ἕνας ἀπὸ ἐμᾶς πλέον ἢ θὰ ἀποφασίση νὰ ζήσῃ Ἐλεύθερο ἤ, πολὺ ἁπλᾶ, μὲ τὶς πισώπλατες μαχαιριὲς ποὺ δίδει στὴν Πατρίδα, παραδίδει καὶ τὸν ἑαυτόν του, ἀπολύτως συνειδητῶς, στὰ παράπλευρα …θύματα!

Φιλονόη

Υ.Γ. Καὶ μὴν ἐρωτᾶς Πατριώτη γιὰ τὸ «πῶς θὰ πάρουμε τὴν Πατρίδα μας πίσω». Ἂς κτίσουμε μέσα μας τὴν Πατρίδα καὶ τότε δὲν γίνεται νὰ ὑπάρξῃ κάποια δύναμις ἱκανὴ γιὰ νὰ μᾶς ἀνατρέψῃ. Κι αὐτὸ εἶναι Δέσμευσις!!!

εἰκόνα

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply