Λάθη τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους στὸ «Μακεδονικό»

Τὸ «Μακεδονικό» καὶ τὰ λάθη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Ῥαγδαῖες εἶναι πλέον οἱ ἐξελίξεις στὸ ζήτημα τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων.
Ὅπως φαίνεται τὴν «λύση» δὲν θὰ τὴν ἀποφύγουμε καὶ θὰ πρέπη συντόμως νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν «Νόβα Ματσεντόνια», ἐλπίζοντας μόνον σὲ θετικὴ ἐξέλιξη, ὅσον ἀφορᾶ στὰ «ψιλὰ γράμματα» καὶ τὶς πολὺ σημαντικὲς «λεπτομέρειες», ὅπως γιὰ παράδειγμα, ὁ φυλετικὸς καὶ ὁ ἱστορικὸς διαχωρισμός, ἡ ἐσωτερικὴ καὶ ἡ διεθνὴς ὀνομασία, ὁ «ἀλυτρωτισμός», οἱ μεγαλομανίες περὶ «μεγάλης Μακεδονίας» κλπ.

Αὐτὸ ὅμως ποὺ συνεχίζει νὰ ἀφήνῃ πικρὴ γεύση εἶναι οἱ ἐλλειπεῖς πράξεις καὶ ἡ ἀμάθεια τῶν ὑπευθύνων στὶς ἐνέργειες τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ τοῦ πολιτικοῦ συστήματος διαχρονικά.

Ἕνα τέτοιο παράδειγμα εἶναι τὸ Προεδρικὸ Διάταγμα τοῦ 1959, τῆς παραπάνω φωτογραφίας, ὅπου βλέπετε τὸ πῶς οἱ ἑλληνικὲς ἀρχὲς συζητοῦσαν καὶ ὑπέγραφαν ἐπίσημες συμφωνίες, ἀποδεχόμενες τὴν ὀνομασία «Μακεδονία» γιὰ τὰ Σκόπια.
Κυττάξτε καλὰ καὶ τὰ ὀνόματα ὅσων εἶχαν ὑπογράψη τότε.
Ἀπὸ τότε ἄρχισε τὸ κακὸ καὶ τώρα τρέχουμε ὅλοι καὶ δὲν προλαβαίνουμε.-

Ἡ εἰκόνα «ἁλιευμένη» ἀπὸ τὸν φίλο Ἄκη Γαβριηλίδη. 

Θεοφανάκης Στέφανος

 

Akis Gavriilidis

(Visited 203 times, 1 visits today)
Leave a Reply