Φθειρόμεθα ἐμεῖς γιὰ νὰ …ἐκπαιδεύουμε τοὺς Τούρκους!!!

Ὑπῆρχε στὴν Σπάρτη ἕνας νόμος-πρόβλεψις, τοῦ νομοθέτου Λυκούργου, ποὺ ᾤριζε τὸ ἑξῆς:
Ἀπεθάῤῤυνε τοὺς Σπαρτιάτες ἀπὸ τὸ νὰ πολεμοῦν τὸν ἴδιο ἐχθρὸ συχνὰ καὶ σὲ κοντινὰ χρονικὰ διαστήματα.

Ὁ λόγος ἁπλὸς καὶ σοφός.
Ἐπειδὴ ἔτσι ἐκπαιδεύουν καὶ γυμνάζουν τὸν ἐχθρό, ἀκόμη κι ἐὰν τὸν νικοῦν. 
Διότι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, τοῦ μαθαίνουν τὶς τεχνικές τους καὶ τοῦ ἀποκαλύπτουν τὰ μυστικὰ τῆς στρατιωτικῆς τους τακτικῆς.

Αὐτὸ δηλαδή ποὺ κάνουμε ἐμεῖς στὸ Αἰγαῖο μὲ τὶς ἀερομαχίες, ὅπου στὴν οὐσία, μὲ δική μας φθορά, ἐκπαιδεύουμε συνεχῶς τὸν ἐχθρὸ καὶ τοῦ μαθαίνουμε πῶς νὰ μᾶς ἀντιμετωπίζῃ…

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος

(Visited 2,161 times, 1 visits today)
Leave a Reply