Ὑπάρχει μόνον τὸ ἐπιλεκτικὸ …«no border»!!!

Ὅταν οἱ (ἀκούσιοι) πελάτες τῶν Μ.Κ.Ο.
πηγαίνουν γιὰ νὰ τὴν «κάνουν», τότε οἱ «δημοκράτες» ἐξεγείρονται!

(Ἄπειρες ἱστορίες ὅπου ΣΥΡΙΖΑῖοι καὶ «Κούληδες» ἀρνῶνται νὰ δώσουν χαρτιὰ γιὰ ἐπανενώση οἰκογενειῶν στὴν Εὐρώπη. Ἅμα ψάξετε τὰ ἀληθινὰ ὀνόματα τῶν «ἀφεντικῶν» τῶν ΜΚΟ θὰ καταλάβετε…)

Ἀπὸ Σπῦρο Καμπιώτη:

Γιατίιιιι;;;

-Ἀφοῦ ἡ εἴσοδός τους δὲν λογίζεται παράνομος, τότε γιατί ἡ ἔξοδός τους θεωρεῖται;

-Ἀφοῦ ἡ εἴσοδός τους θεωρεῖται ἀνθρώπινο δικαίωμα, τότε γιατί ἡ καὶ ἡ ἔξοδός τους δὲν θεωρεῖται τὸ ἴδιο;

-Ἀφοῦ ὅσοι διαμαρτύρονται γιὰ τὴν εἴσοδό τους θεωρῶνται Φασίστες, τότε γιατί ὅσοι ἐμποδίζουν τὴν ἔξοδό τους δὲν θεωρῶνται τὸ ἴδιο;

 Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply