Λιτὴ …«ἀφθονία» σημαίνει δίχως μέλλον χώρα!!!

Γιὰ ἕνα «νέο…μοντέλο βιωσίμου ἀναπτύξεως καὶ ὀλιγαρκοῦς ἀφθονίας» μίλησε ὁ Τσίπρας, ἐπικαλούμενος τὸ ἔργο τοῦ Γάλλου φιλοσόφου Σὲρζ Λατοῦς!
Καὶ ἐπειδὴ «πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις …κρύβεται ὁ Ἀλέξης»….
…«Λιτὴ ἀφθονία», σὲ μία χώρα μὲ τὸ 2ο μεγαλύτερο χρέος στὸν κόσμο, μὲ δείκτη 182%, ἢ ἄλλως 360 δισεκατομμύρια εὐρῶ (!!!), τὸ νὰ προτείνῃς, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἐπισήμως ὡς κυβέρνησις, μία πολιτικὴ «ὑπό-ἀναπτύξεως», σημαίνει πολὺ ἁπλᾶ πὼς ἔχει χάση τὸν μπούσουλα μὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ παιχνίδι.

Κι αὐτὸ διότι ὁ Λατοῦς στὸ βιβλίο του μιλᾶ ἐπίσης γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὰ νομίσματα, γιὰ ἐπανα-τοπικοποίηση, γιὰ οἰκολογικὴ γεωργία, γιὰ ἀποβιομηχάνιση, γιὰ λιγότερες ὧρες ἐργασίας καὶ γενικότερα, γιὰ μία αὐτό-ῥυθμιζομένη οἰκονομία, ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὶς «ἀσθένειες τοῦ καπιταλισμοῦ»!

Ἐὰν κάποιος λοιπὸν τώρα καὶ εἰδικῶς ὁ πρωθυπουργὸς μίας χώρας καταχρεωμένης ὅπως ἡ Ἑλλάς, πιστεύῃ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ λύσις στὰ προβλήματά της, τότε πραγματικὰ αὐτὴ ἡ χώρα τρώει τὰ παιδιά της καὶ δὲν ἔχει ὁποιοδήποτε καλὸ  μέλλον…

Θεοφανάκης Στέφανος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply