Λιτὴ …«ἀφθονία» σημαίνει δίχως μέλλον χώρα!!!

Γιὰ ἕνα «νέο…μοντέλο βιωσίμου ἀναπτύξεως καὶ ὀλιγαρκοῦς ἀφθονίας» μίλησε ὁ Τσίπρας, ἐπικαλούμενος τὸ ἔργο τοῦ Γάλλου φιλοσόφου Σὲρζ Λατοῦς!
Καὶ ἐπειδὴ «πίσω ἀπὸ τὶς λέξεις …κρύβεται ὁ Ἀλέξης»….
…«Λιτὴ ἀφθονία», σὲ μία χώρα μὲ τὸ 2ο μεγαλύτερο χρέος στὸν κόσμο, μὲ δείκτη 182%, ἢ ἄλλως 360 δισεκατομμύρια εὐρῶ (!!!), τὸ νὰ προτείνῃς, ἐπὶ τῆς οὐσίας, ἐπισήμως ὡς κυβέρνσηις μία πολιτικὴ «ὑπό-ἀναπτύξεως», σημαίνει πολὺ ἁπλᾶ πὼς ἔχει χάση τὸν μπούσουλα μὰ καὶ ὁλόκληρο τὸ παιχνίδι.

Κι αὐτὸ διότι ὁ Λατοῦς στὸ βιβλίο του μιλᾶ ἐπίσης γιὰ ἐπιστροφὴ σὲ ἐθνικὰ νομίσματα, γιὰ ἐπανα-τοπικοποίηση, γιὰ οἰκολογικὴ γεωργία, γιὰ ἀποβιομηχάνιση, γιὰ λιγότερες ὧρες ἐργασίας καὶ γενικότερα, γιὰ μία αὐτό-ῥυθμιζομένη οἰκονομία, ἀπηλλαγμένη ἀπὸ τὶς «ἀσθένειες τοῦ καπιταλισμοῦ»!

Ἐὰν κάποιος λοιπὸν τώρα καὶ εἰδικῶς ὁ πρωθυπουργὸς μίας χώρας καταχρεωμένης ὅπως ἡ Ἑλλάς, πιστεύῃ ὅτι αὐτὴ εἶναι ἡ λύσις στὰ προβλήματά της, τότε πραγματικὰ αὐτὴ ἡ χώρα τρώει τὰ παιδιά της καὶ δὲν ἔχει ὁποιοδήποτε καλὸ  μέλλον…

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply