Χορτάσαμε ψέμματα;

Γιὰ τὴν ἀκρίβεια, θὰ ἔπρεπε διαρκῶς νὰ ἀναρωτώμεθα: Χορτάσαμε ἀπό ψέμματα καί φροῦδες ἐλπίδες; Ἤ μήπως ἔχουμε ἀκόμη πολλούς …ἀποθηκευτικούς χώρους ὑπομονῆς καί ἀνοχῆς;

Ὄχι, δὲν χορτάσαμε ἀπὸ κάτι… Ὄχι ἀκόμη τοὐλάχιστον.
Ἀντέχουμε κι ἄλλο… Δὲν ξέρω πόσο, ἀλλὰ ναί, ἀντέχουμε.
Ἴσως ὄχι ὡς ἄτομα μεμονωμένα, ἀλλὰ σαφῶς ἐν τῷ συνόλῳ τῆς κοινωνίας μας, οἱ ἀντοχές μας φαίνεται νὰ εἶναι ἀπεριόριστες καί, διαρκῶς, νὰ …ἐπεκτείνονται! Σὰν νὰ …ἐλαστικοποιοῦνται διαρκῶς.
Μὰ αὐτὴ ἡ …ἐλαστικοποίησις ἀφορᾶ στοὺς πολλοὺς καὶ ὄχι στοὺς ὀλίγους καὶ ἀναγκαίους. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη διαφορὰ καὶ αὐτὴν πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντα οἱ πολλοὶ ἦσαν εὔκολα θύματα.

Χορτάσαμε καὶ ἀπὸ ψέμματα καὶ ἀπὸ ἐλπίδες ποὺ διαψεύδονται καθημερινῶς καί, σὲ κάποιες περιπτώσεις, ἀκόμη κι ἀπὸ κουράγια. Ἀλλὰ ὅλο αὐτὸ δὲν εἶναι πλέον κακό, διότι ἁπλῶς, τώρα πιά, ἐνισχύει τὴν ἀποφασιστικότητά μας, δυναμώνει τὴν θέλησίν μας καὶ ἀποσαφηνίζει διαυγέστατα τὸ ποῦ πρέπει πλέον νὰ φθάσουμε.
Καὶ θὰ φθάσουμε….

Φιλονόη

εἰκόνα

Leave a Reply