Μάρξ. Ὁ πράκτωρ τῆς ὁλιγαρχίας.

Μάρξ. Ὁ πράκτωρ τῆς ὁλιγαρχίας.«…ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΜΑΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΕ ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ..» Συνέχεια

Οἱ μηχανισμοὶ τοῦ μορφώματος «Ἀφέντες-Δοῦλοι».

Οἱ μηχανισμοὶ τοῦ μορφώματος «Ἀφέντες-Δοῦλοι».Όπως το αίμα είναι απαραίτητο για την επιβίωση και λειτουργία ενός Ζωντανού  Οργανισμού, έτσι και το χρήμα είναι απαραίτητο για την λειτουργία της Πραγματικής Οικονομίας και της Ανθρώπινης Κοινωνίας.  Ούτε τα αίμα ούτε το χρήμα από μόνα τους έχουν καμμία αξία. Αυτοί που έχουν αξία είναι αυτοί που τα  χρησιμοποιούν και είναι αντίστοιχα οι Ζωντανοί Οργανισμοί και η Πραγματική Οικονομία δηλαδή η δημιουργικότητα, η παραγωγικότητα και η εργασία των ανθρώπων. Συνέχεια

Ὅποιος διαβάζει αὐτὸ τὸ κείμενο θεωρεῖται ἤ μελλοντικὸ πτῶμα ἤ μελλοντικὸς δοῦλος.

Ὅποιος διαβάζει αὐτὸ τὸ κείμενο θεωρεῖται ἤ μελλοντικὸ πτῶμα ἤ μελλοντικὸς δοῦλος.Ὁ πραγματικὸς ἐχθρὸς τῆς ἀνθρωπότητος σήμερα δὲν εἶναι ἡ τράπεζα ἤ οἱ τράπεζες ἀλλὰ τὸ κοινωνικοπολιτικὸ σύστημα ποὺ θέλουν νὰ ἐπιβάλλουν μέσῳ τῶν τραπεζῶν. Οἱ τράπεζες εἶναι τὰ σημεῖα ἐλέγχου καὶ τὰ ταμεῖα τους. Ὄχι οἱ ἐγκέφαλοι.
Ὅσο λοιπὸν ἐμεῖς ἐστιάζουμε στὸ χρῆμα καὶ στὶς προσωπικές μας ἀπώλειες, τόσο ταχύτερα θὰ τρέχουν οἱ κοινωνικὲς ἀλλαγὲς καὶ θὰ ἀνατρέπονται οἱ πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ἰσοῤῥοπίες ποὺ γνωρίζαμε. Συνέχεια

Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ φυσιοκρατικὴ ἀντίληψις.

Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ φυσιοκρατικὴ ἀντίληψις.

1. Το θεμέλιο του Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού ήταν η Φυσιοκρατική Αντίληψη.
2. Η απόκτηση της Φυσιοκρατικής Αντίληψης επιτυγχάνετο από όλους μέσω της γνώσης της ετυμολογίας των λέξεων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας.
3. Οι λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας δεν σημειώνουν μόνο, όπως κάνουν όλες οι λέξεις όλων των γλωσσών συμπεριλαμβανομένων των Νέων Ελληνικών.
Οι Λέξεις της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας σημαίνουν, δηλαδή σου λένε το φυσιοκρατικό περιεχόμενο της λέξης ή/και σε προκαλούν να το μάθεις.
4. Η Φυσιοκρατική Αντίληψη είναι η βάση, το θεμέλιο της Επιστημονικής Σκέψης, κατ’ αρχήν της Μηχανιστικής που είναι η βάση της Αναλυτικής Κριτικής Σκέψης και μετά της Ουσιαστικής με την συστηματική γνώση της Γεωμετρίας, της Φυσικής και των Μαθηματικών η οποία επιτρέπει την ανέλιξη της Συνθετικής, Ερευνητικής και Εφευρετικής Σκέψης.

Συνέχεια

Ἀνάπτυξι ἔχεις ὅταν…

Ἀνάπτυξι ἔχεις ὅταν...Ἀνάπτυξη ἔρχεται μόνον ὅταν ἔχεις τὴν αὐτονομία τῶν πολιτῶν σου, ὄχι μόνον οἰκονομικὰ ἀλλὰ καὶ πολιτικὰ ὡς δομή. Ὅταν ἔχεις μία πολὺ μεγάλη μεσαία τάξη, ποὺ παράγει καὶ δημιουργεῖ. Ὄχι ὅταν διαλύεις τὰ πάντα γιὰ νὰ ἀνοίξῃς δρόμο σὲ μερικὲς ἄχρηστες παρασιτικὲς πολυεθνικές, καὶ κάνοντας τοὺς πάντες δούλους.
Τὰ εἶχα πεῖ ἤδη ἀπὸ τὸν καιρὸ τῶν πρώτων δανειακῶν συμβάσεων ἐπὶ ΓΑΠ. Τότε πολλοὶ πλανημένοι νόμιζαν ἀφελῶς ὅτι τάχα “οἱ εὐρωπαίοι θὰ μᾶς νοικοκυρέψουν”, καὶ ἄλλα τέτοια ἀστεῖα, μὲ πλήρη ἔλλειψη ρεαλισμοῦ.
Συνέχεια

Χωρὶς ὑποδομὴ δὲν ὑπάρχει δομή.

Χωρὶς ὑποδομὴ δὲν ὑπάρχει δομή.ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΟΜΗ. 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
Οι μεγάλοι άνθρωποι απαντούν στο ερώτημα γιατί. Οι μεσαίοι άνθρωποι μιλούν για πεπραγμένα. Οι μικροί άνθρωποι μιλούν για γεγονότα. Οι πολύ μικροί φλυαρούν για τον εαυτό τους και τους άλλους. 
Η επιστημονική πειθαρχία στοχεύει στην διατύπωση και τεκμηρίωση του γιατί, έχοντας λάβει υπ’ όψιν της και αναλύσει τα πραγματικά δεδομένα και γεγονότα, αφού πρώτα έχει εξασφαλίσει ότι αυτά είναι όντως πραγματικά.
Συνέχεια