Γ@μῶ τὶς ἀναπτύξεις «ἀπολαμβάνουμε»!!!

  • Νεκρό τετράχρονο κοριτσάκι ἀπὸ φωτιὰ σὲ παράγκα.
  • 63χρονη πέθανε ἀπὸ τὸ κρύο μέσα στὸ σπίτι της. Συνέχεια

Δὲν ἔχουν ἀρχὴ καὶ τέλος οἱ ΚΛΙΚοσυλλέκτες…

Σὲ ἕνα ἄρθρον τοῦ «ΙΧΝΟΣ», ἀπὸ τὸ 2013 (ποὺ μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ), σχετικῶς μὲ ἕναν ὀθωμανικὸ φόρο γιὰ τὴν «καμινάδα» (θεωρητικῶς καὶ μόνον) θὰ πατοῦσαν οἱ (φερόμενοι ὡς) κυβερνῶντες γιὰ νὰ ἀπαγορεύσουν τήν, σχετικῶς, φθηνὴ αὐτὴν λύσιν, ἀπὸ τὶς πιθανὲς δυνατότητες θερμάνσεως, ἰδίως σὲ ἀστικὰ περιβάλλοντα. Ἡ ἐν λόγῳ ἄποψις ἔχει σαφῶς ἰσχυρὰ ἐπιχειρήματα, ἐὰν ἐπιπροσθέτως συνυπολογίσουμε πὼς ἤδη στὴν Βουλγαρία κάτι τέτοιο συνέβη.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Ἡ ἐν λόγῳ ἀπόφασις, στὴν γείτονα, ἐλήφθη γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθῇ εὐρωπαϊκὴ ὁδηγία, σχετικῶς μὲ τὸν περιορισμὸ τῶν ῥύπων. Σὲ αὐτὴν διαβάζαμε τὰ ἐξῆς:

«…Η Βουλγαρία στην προσπάθειά της να εναρμονισθεί με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, προετοιμάζεται για την απαγόρευση από το 2016 την καύση ξύλου και άνθρακα για θέρμανση χώρων είτε με θερμάστρες είτε με τζάκια.
Μελλοντικά, ενδέχεται να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ειδικών πλίνθων θερμάνσεως με βιομάζα, σύμφωνα με το βουλγαρικό Νοβίνιτε.
Οι ειδικοί αναφέρουν ότι το μέτρο αυτό (ή καινοτομία) της ΕΕ, θα πλήξει κατά κύριο λόγο τις φτωχότερες χώρες, επειδή το κόστος της θερμάνσεως προβλέπεται να αυξηθεί κατά περίπου 50 τοις εκατό.»

Στὸ θέμα μας τώρα. Ἐπαγγελματίες ΚΛΙΚαδόροι ἔβαλαν τὰ μεγάλα μέσα γιὰ νὰ αὐξήσουν ἐπισκεψιμότητες καὶ νὰ τρομοκρατήσουν τὸν κοσμάκη, μὲ ἁπλᾶ …κολπάκια. Κι ἔτσι εἴδαμε τὸ «PRONEWS» νὰ …ἐπαναφέρῃ (κλεμμένο Ὡς γνωστόν, δίχως πηγές) ἄρθρον τοῦ 2013 μὲ μίαν μικρὰ …περεμβασούλα!!!

Εὐτυχῶς ἐλάχιστοι (πρὸς ὥρας) ἔσπευσαν νὰ ἀναπαράξουν τὰ κολπάκια τῶν παραπάνω ΚΛΙΚοσυλλεκτῶν καί, ἀκόμη εὐτυχέστερα, κάποιοι ἔσπευσαν νὰ διορθώσουν ἄμεσα.

Τί συμβαίνει;
Τίποτα περισσότερο ἀπὸ ἕναν γενικὸ πανικὸ ποὺ τοῦς ἀρέσει νὰ διασπείρουν.
Συνήθεις συμπεριφορὲς σὲ κάτι τέτοιους τύπους ποὺ πληρώνονται μὲ τὸ …κομμάτι!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Ἐὰν τώρα συνυπολογίσουμε φυσικὰ τὶς πρόσφατες ἐξαγγελίες ἐκείνης τῆς ἑταιρείας ποὺ καταπιάνεται, λέει, μὲ τὴν ὑγεία μας καί, λέει πώς, ἀντιμετωπίζει τοὺς καρκίνους, ἡ ὁποία ἐξ  αἴφνης ἀφυπνίσθη ἀπὸ βαθὺ λήθαργο, τότε μποροῦμε νὰ ἐντοπίσουμε συσχετισμούς.
Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ ἑστιάζει μόνον στὴν ἀντιμετώπισιν τῶν συμπτωμάτων, ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ αὐτὰ ἀντιμετωπίζονται ἅπαξ κι ἐκδηλωθοῦν, ἀλλὰ ὄχι στὰ αἴτια δημιουργίας τῶν συμπτωμάτων.
Πρόκειται δῆλα δὴ γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ οὐδέποτε ἐνασχολήθη μὲ τὶς μολύνσεις τῶν ὑδάτων, τὰ βαρέα μέταλλα ποὺ ἀνιχνεύονται κατὰ καιροὺς στὴν τροφή μας (ἔως ἀκόμη καὶ στὰ βρεφικὰ γάλατα!!!), στὰ πόσιμα ὕδατα ἀλλὰ καὶ στὶς ἀγροτικὲς καλλιέργειες, στοὺς ἀμετρήτους ψεκασμοὺς μὲ σκευάσματα 
(κυρίως τῆς ΜΟΝΣΑΝΤΟ) κάθε εἴδους, ποὺ ἀδιακρίτως καὶ δίχως μέτρο  καταστρέφουν ὅ,τι τρῶμε, πίνουμε καὶ εἰσπνέουμε, ἐφ΄ ὅσον χρησιμοποιῶνται σὲ ὁποιοδήποτε στάδιον τῆς τροφικῆς ἁλυσίδος, δηλητηριάζοντας ἐδάφη, ἀέρα καὶ τροφές, ἀνθρώπους, ζῶα καὶ φυτά.

Πρόκειται ἐπίσης γιὰ τὴν αὐτὴν ἑταιρεία ποὺ ἀγνοεῖ κάθε εἴδους ἔρευνα καὶ μελέτη γιὰ τὰ διάφορα σωματίδια ποὺ αἰωροῦνται, γενικῶς καὶ ἀδιακρίτως, στὴν ἀτμόσφαιρα, τὰ ὁποία δὲν προέρχονται ἀπαραιτήτως ἀπὸ τὰ καυσαέρια, ἢ ἀπὸ τὰ καυσόξυλα, ἀλλὰ ἀπὸ κάθε λογῆς παράλογο χρῆσιν, κυρίως (πολυεθνικὴ) βιομηχανική, ἀλλὰ ποὺ συνδέονται ἄμεσα, κατὰ τὶς ἀνακοινώσεις σοβαρῶν ἐρευνητῶν μὲ τὶς πλεῖστες ἀσθένειες. Πρόκειται γιὰ τὴν ἰδίαν ἑταιρεία ποὺ δὲν ἔχει ἀκόμη ἀναρωτηθῆ γιὰ τὸ τί συμβαίνει στὶς Σκουριὲς καὶ γιὰ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ καταγγέλλουν οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς, περὶ αὐξήσεως τῶν καρκίνων τους, σχετίζονται μὲ τὶς ἐξορύξεις καὶ τὰ ὑλικὰ ποὺ χρησιμοποιῶνται. Οὔτε κατεπιάσθη μὲ τὸ ἐὰν οἱ ἴδιες οἱ συσκευασίες τῶν τροφίμων εἶναι ἀσφαλεῖς γιὰ τὴν ὑγεία μας, γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἀκτινοβολίας κινητῶν, ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν καὶ γενικότερα πομπῶν ἀκτινοβολίας, ἀλλὰ ἐξ αἴφνης βγῆκε ἀπὸ τὴν ἀφάνειά της καὶ ἐσήμανε «κώδωνες κινδύνου».
Θὰ μπορούσαμε ἴσως νὰ ποῦμε πὼς ἀφυπνίσθη ἐξ αἴφνης ἀπὸ ἕναν βαθὺ λήθαργο. Κι αὐτὸ διότι ἔως τώρα τὰ αἴτια τῶν καρκίνων δὲν τὴν ἀπησχόλησαν σοβαρὰ (πλὴν αὐτῶν ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς γνωστὲς εὐρωπαϊκὲς ὁδηγίες γιὰ τὸ κάπνισμα καὶ τὰ καυσόξυλα), ἐνᾦ ἤδη διαπιστώνουμε πώς, ἐπισήμως καὶ σὲ ἐπίπεδον μεγάλης ἐκτάσεως τῆς ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ, ἦταν ἀπούσα. Γιατί ὅμως ἦταν ἀπούσα σέ ὅλα τά ἄλλα;  Εἶναι σοβαρότερον ὅλων τά καυσόξυλα ἤ ὄχι; .

Γενικῶς αὐτὲς τὶς ἡμέρες μάθαμε πολλά, μὰ τὰ καλλίτερα ὅλων ἦσαν αὐτὰ τὰ σχετικὰ μὲ τὰ καυσόξυλα. Δὲν ἰσχυρίζομαι πὼς τὰ καυσόξυλα εἶναι ἀθῷα, ἀλλὰ ἀντιλαμβάνομαι ὡς ἀπολύτως καταχρηστικὴ τὴν παρέμβασιν τῶν ἐν λόγῳ εἰδικῶν, ἰδίως ἐὰν συνυπολογίσω τὴν σιωπή τους σὲ ἀμέτρητα ἄλλα περιστατικά, γιὰ τὰ ὁποία θὰ εἶχαν σοβαροτέρους ἀφορμὲς κι αἰτίες καὶ λόγους νὰ παρέμβουν.
Ἄλλως τε, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν ὁ ἄνθρωπος μὲ τὰ ὑλικὰ ποὺ τοῦ προσέφερε ἡ φύσις ἐπετύγχανε, στοιχειωδῶς, νὰ θερμανθῇ, ἀλλὰ δὲν μάθαμε, ἀπὸ τὶς ἱστορικὲς καταγραφές, πὼς ὅστις ἐχρησιμοποίη καυσόξυλα αὐτομάτως συνυπέγραφε τὸν θάνατό του ἀπὸ καρκίνο. Ἐὰν ὅμως ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρόγονοι, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτου, ἐπέτυχαν νὰ ἐπιβιώσουν, δίχως νὰ ἀσθενήσουν, τόσους αἰῶνες, τότε τί λησμονεῖ νά μᾶς πῇ ἠ ἐν λόγῳ ἐταιρεία; Ἔ;

Νὰ περιορισθῇ ἡ χρήσις τῶν καυσοξύλων ἀλλὰ ὄχι οἱ φόροι τοῦ πετρελαίου!!!

Το Υπουργείο Υγείας ζητάει να περιορίσουμε την χρήση τζακιών μέσα στο χειμώνα, για να μην αυξηθούν οι ρύποι…
…αλλά δεν ζητάει από το κράτος να μειώσει τους φόρους στο πετρέλαιο, ώστε να μην πεθαίνει ο κοσμάκης από το κρύο ή επειδή τα ασθενοφόρα είναι χωρίς βενζίνη. Συνέχεια

Μόλυνσις ἀπό τά τζάκια;

Ὁ διεφθαρμένος Π.Ο.Υ. ἔχει βαλθεῖ τελευταία νὰ κάνῃ θέμα γιὰ τὴν δῆθεν “ἀτμοσφαιρικὴ μόλυνση” σὲ μία ἀκόμη ἀπόπειρα ἐλέγχου τῶν ἐνεργειακῶν διαθεσίμων τῶν πολιτῶν (π.χ. προωθώντας ἀπαγορεύσεις γιὰ τὰ τζάκια). Εἶναι ὅμως ἔτσι; Ἡ πραγματικότητα γιὰ μία ἀκόμη φορὰ διαψεύδει τοὺς ἀστήρικτους ἰσχυρισμοὺς τοῦ Π.Ο.Υ., ποὺ δὲν ὀφείλονται πουθενὰ παρὰ σὲ ἐπιθυμίες ἐπιβολῆς συγκεκριμένης πολιτικῆς ἀτζέντας:

Συνέχεια

Ἔρχεται καὶ ἡ ἀπαγόρευσις χρήσεως τῶν καυσοξύλων.

Η Νέα Τάξη των τοκογλύφων και πετρελαιάδων Rothschild…
…αποφασίζει…
…κι εμείς οι δούλοι ..πρέπει να υπακούσουμε χωρίς αντίρρηση.

Με τσαμπουκά και πάντα με όπλο τη ΔΙΚΗ ΜΑΣ ψήφο…
…θα μας εξοντώσουν με κάθε δυνατό τρόπο.
Σκεφτείτε σε μία χώρα που είναι φτωχή, όπως η Βουλγαρία… Συνέχεια

Ἡ κομπίνα τῆς «πράσινης ἀναπτύξεως».

Ἡ κομπίνα τῆς «πράσινης ἀναπτύξεως».
Καὶ ἔχουν τὸ θράσος νὰ ψελλίζουν γιὰ τὴν καπνιὰ ἀπὸ τὰ τζάκια. Συνέχεια