Χόαξυς τά «ἑλληνικά hoaxes»;

Μπᾶ… τυχαῖον… Δὲν γίνονται αὐτά…
Ἤ γίνονται;

Κατέβασαν, λέει, τὴν ἔρευνά τους (ἀπὸ ἐδῶ), ποὺ κατέῤῥιπτε τὴν ἔρευνα τοῦ off the record.

Συνέχεια

Διατὶ τὸ σκάνδαλο δὲν ἀρκεῖ νὰ φαίνεται ἀλλὰ πρέπει καὶ νὰ εἶναι!!!

Ας έχετε και κάτι άλλο υπ΄  όψιν σας κοθώνια…
Όλα αυτά τα κατ’ ευφημισμόν δημοσιογραφικά σάϊτ που έχουν σηκώσει ψηλά την υπόθεση της Novartis, χωρίς ν’ ασχολούνται με την ουσία της ιστορίας, παίζουν με το ΑΖΗΜΙΩΤΟ το παιχνίδι του Τσίπρα, αποπροσανατολίζοντας τον ελληνικό χυλό από τα καθημερινά του προβλήματα, που είναι η πείνα, η δυστυχία, οι περικοπές μισθών και συντάξεων και οι επερχόμενοι πλειστηριασμοί κατοικιών.
…και η εποπτεία της χώρας από τους δανειστές μέχρι το 2025.

Μια ζωή κορόιδα, μια ζωή μαλάκες, μια ζωή γιουσουφάκια της κάθε εξουσίας. Συνέχεια

Λάθος …ὀνόματα ἐμπλέκονται μέ τό «σκάνδαλο Novartis»;

Δόσατε μεγάλη προσοχὴ παρακαλῶ στὴν παρακάτω ἀποκάλυψη, γιὰ τὸ σκάνδαλο τῆς Novartis: σᾶς δουλεύουν! Ἔχουν μπερδέψη τοὺς …κατηγορουμένους!!!

~*~*~*~*~*~*~*~

Μέχρι τὸ 2011, τὸ τμῆμα τιμῶν Φαρμάκων ἀποτελοῦσε ξεχωριστὴ διεύθυνση τοῦ Ὑπουργείου Ἀναπτύξεως Οἰκονομίας καὶ Τουρισμοῦ!
Ἄρα, αὐτὸς ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ κάμῃ ὁποιανδήποτε συνδιαλλαγὴ καὶ λαμογιὰ μὲ ἑταιρείες ὅπως ἡ Novartis ῆταν ὁ ἑκάστοτε ὑπουργὸς Ἀναπτύξεως!!!
Συνέχεια

Ψευδεῖς κι ἀληθεῖς βιασμοί

Ἀμέτρητες κατηγορίες περὶ «παρενοχλήσεως καὶ βιασμοῦ» ἀποδεικνύεται ὅτι ἦσαν στημένες στὴν Ἀγγλία τὸ τελευταῖο διάστημα καί, πλέον, οἱ κατηγορίες αὐτὲς μπαίνουν στὸ μικροσκόπιο εἰδικῆς ὑπηρεσίας, καθ΄ ὅ,τι τὸ παραμύθι πέφτει σύννεφο.

Συνέχεια

Χαμένη πληροφόρησις…

Τώρα τελευταία, τοὐλάχιστον στὰ θέματα γεωπολιτικῆς, ἐθνικῆς ἀμύνης καὶ ὁπλικῶν συστημάτων παρατηρῶ πὼς εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ οἱ (σχετικῶς) νεο-ἐμφανιζόμενοι εἰδησεογράφοι, ἀλλὰ κι ἀρκετοὶ παλαιώτεροι, ποὺ ἐπικεντρώνουν σὲ αὐτά, ἀφήνοντας στὸν ἀναγνώστη, μετὰ τὸ πέρας τῆς ἀναγνώσεως τῶν ἄρθρων τους, ἕνα ἀμυδρὸ συναίσθημα ἐθνικῆς ἀνακουφίσεως καὶ μίαν βεβαιότητα ἐγκυρότητος. Κι ὅλο αὐτό, ἄλλοτε ἔντονα κι ἄλλοτε διακριτικά, μεγιστοποιεῖται σταδιακά, γιὰ νὰ μποροῦμε σήμερα νὰ ἰσχυρισθοῦμε πὼς ἡ σοβαρὴ ἀρθρογραφία ἐπιστρέφει καὶ μάλιστα μὲ ἐθνικὴ ταὐτότητα.
(Καλά, δὲν μᾶς πείθουν τόσο εὔκολα, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν στιγμὴ μιλᾶμε μόνον γιὰ τὶς ἐντυπώσεις ποὺ ἀφήνουν στὸ πλατὺ κοινό.) Συνέχεια

Δημοκρατικὲς …«εὐαισθησίες» τοῦ Κάστρο!

Ἐπειδὴ μᾶς τὰ ἔκαναν τσουρέκια οἱ Κομμουνιστὲς μὲ τὸν Κάστρο – τὸν ὁποῖο σέβομαι γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ φαύλου Μπατίστα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκυβέρνησε – καὶ ἰδίως οἱ ἄσχετοι Κομμουνιστὲς τῆς Κύπρου, ποὺ ἀναμασσοῦν ὅ,τι ἐδιδάχθησαν παιδιίθεν στὶς κατασκηνώσεις τῆς ΕΔΟΝ, σᾶς παραθέτω μόνον ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ποινικὸ Κώδικα τῆς Κούβας ὅπως αὐτὸς ἰσχύει καὶ σήμερα, γιὰ νὰ θαυμάσουμε τὴν «δημοκρατικὴ εὐαισθησία» τοῦ ἀειμνήστου ἡγέτη της, ποὺ συνεχίζουν οἱ διάδοχοί του. Συνέχεια