Δὲν γίνεται νὰ ἐλευθερωθοῦμε ἐὰν δὲν ἀναγνωρίσουμε τοὺς δυνάστες μας…

…ὅσο ἐστιάζουμε στὰ ἐπὶ μέρους στοιχεία, ποὺ αὐτοὶ μᾶς παρουσιάζουν, τόσο θὰ χάνουμε τὸν στόχο μας….
…ὄσο κυττᾶμε τὸ …δάκτυλο ποὺ δείχνει τὴν ἱστορία, τόσο θὰ ἀπέχουμε τῆς ἀναγκαίας, γιὰ τὴν αὐτογνωσία μας, Ἱστορικῆς γνώσεως…
…ὄσο παραμένουμε αὐτοβούλως φυλακισμένοι στὶς …ἀπόψεις μας, τόσο θὰ διαιωνίζουμε τὰ δεσμά μας στὰ βάθη τῶν αἰώνων…

Γιὰ νὰ ἀναγνωρίσουμε τοὺς δυνάστες μας, σὲ ὅλο τους τὸ μεγαλεῖον, ὀφείλουμε, γιὰ ἀρχή, νὰ κυττάξουμε πίσω ἀπὸ τὶς βιτρίνες καί, ἰδίως νὰ παύσουμε νὰ …ἐρμηνεύουμε, κατὰ πῶς μᾶς ἐξυπηρετεῖ (πεποιθησιακῶς, ἠθικῶς, ἢ ἀκόμη καὶ …«λογικῶς») τὰ ὅσα τὰ μάτια μας (δὲν) μαρτυροῦν. Διότι βλέπουμε χωρὶς νὰ …βλέπουμε!!!

Λατρεύοντας τὸν …δήμιό μας ὡς …«Θεό μας»!!!

Συνέχεια

Ξανά-μετρώντας νεκρούς… (ἀνανέωσις)

Ἡ ἔρευνα, σὲ ἐπίπεδον μαρτυριῶν ἀπὸ πληγέντες, φίλους καὶ συγγενεῖς τους, κατὰ κύριον λόγο, καθὼς ἐπίσης καὶ ἀπὸ κάποιους δημοσιογράφους καὶ τὶς ἐπιτόπιες ἔρευνές τους, δὲν γίνεται νὰ κλείσῃ κυρίως λόγῳ τῆς παραπλανητικῆς σιωπῆς. Μίας σιωπῆς, γιὰ τὴν ὁποίαν, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ Πυροσβεστικὴ Ὑπηρεσία καὶ ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ἀπεφάσισαν νὰ «κρατήσουν χαμηλοὺς τόνους», ἀποκρύβοντάς μας καὶ τὴν ἀλήθεια ἀλλά, κυρίως, τὸν πραγματικὸ ἀριθμὸ τῶν θυμάτων.

Σήμερα λοιπὸν ἐπανέρχομαι γιὰ νὰ προσθέσω μερικοὺς ἀκόμη νεκρούς, ὄχι μόνον αὐτοὺς τῶν νοσοκομείων, ἀλλὰ καὶ κάποιες ἐπὶ πρόσθετες πληροφορίες γιὰ αὐτοὺς ποὺ ξεβράζονται (κυριολεκτικῶς), ἀκόμη καὶ  τώρα, σὲ διάφορες γειτονικὲς (καὶ μή) ἀκτές.
Παρατίθεται ἡ ἔρευνα ὡς εἶχε καὶ ἁπλῶς προσθέτω-συμπληρώνω, ὅπου ἀπαιτεῖται, τὰ ἐπὶ πλέον στοιχεία.
Ἐκ τῶν πραγμάτων, λόγῳ συναφείας (ἢ μή) ἔχω μετακινήση κάποιες ἀναφορὲς ἢ τὶς ἔχω ἐμπλουτίση.

Συνέχεια

Θέμα δημογραφικοῦ;

Λὲν γιὰ τὸ δημογραφικό:

«Συῤῥίκνωσις τῶν γεννήσεων!!!»

λήθεια; Εἶναι σοβαροί; Συνέχεια

Ζωντανὴ ἐπικοινωνία μὲ …μηχανές!!!

Μία πραγματικὴ καὶ ζωντανὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα πρὶν ἀπὸ μερικὲς ἑβδομάδες διαδικτυακά, σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ ἕνα Ῥομπότ, τὸ ὁποῖο Διαθέτει τεχνητὴ νοημοσύνη (A.I.) … μὲ τὸ ὄνομα «Κλέβερ-μπότ»…

Τὸ «Κλέβερ-μπότ» ἀνήκει στὴν «GOOGLE» καὶ ἐκείνη τὴν στιγμὴ «συνομιλοῦσε» ταὐτοχρόνως, μὲ περισσοτέρους ἀπὸ 40 χιλιάδες ἄλλους «περιέργους» ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο…

Ἡ φωτογραφία δείχνει μόλις τὸ ξεκίνημα μιᾶς ἐπικοινωνίας ποὺ μὲ εἶχε ξενυκτίση τότε…

Συνέχεια

Γιατί τά βρέφη δέν θηλάζουν ἀπό τά πρῶτα λεπτά τῆς ζωῆς τους;

Ἡ κοινὴ Λογικὴ αἰώνων αὐτὸ ἐπιτάσσει.

Στὴν Ἐνδοκρινολογία μαθαίναμε ὅτι γιὰ νὰ βγῇ ἡ Ὠκυτοκίνη καὶ νὰ σταματήσῃ τὸ αἷμα τῆς γέννας, χρειαζόταν πιπίλισμα τῆς ῥώγας ἀπὸ τὸ μωρό. Καὶ ἀναρωτιόμασταν… Γιατί δέν τό βάζουν ἀμέσως στήν ῥωγα;
Ἡ ἀπάντησις κινδυνεύει νὰ μᾶς βάλῃ στὴν ἐξεταστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Βουλῆς γιὰ τὴν …Νοβάρτις!!

Συνέχεια

Θεραπεύεται ἡ …ὁμοφυλοφιλία;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἰατρὸς δὲν εἶμαι…
Ψυχο-κάτι ἐπίσης δὲν εἶμαι.
Θεραπευτής, γενικῶς, δὲν εἶμαι.
Ἐν τούτοις, βάσει αὐτῶν ποὺ μοῦ ἔχουν ἀναλύση κατὰ καιροὺς γνῶστες τοῦ ἀντικειμένου, γνωρίζω ἀκροθιγῶς κάποια πράγματα (δίχως φυσικὰ νὰ εἶμαι καὶ εἰδικός). Συνέχεια