Γιὰ νὰ σωθοῦν τὰ παιδιά χρειαζόμεθα ὅλοι…

Γιατί εἶναι πρῶτος στόχος; Μά, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δομήσουν τὶς αὐριανὲς κοινωνίες. Ἐὰν τὰ παιδιά μας ἀντιστέκονται σὲ κάθε παρανοϊκὸ σχεδιασμό, θὰ δημιουργοῦν προβλήματα στὰ σαπρόφυτα.
Ἐὰν ὅμως εἶναι ὑπάκουα καὶ καλοβολεμένα μαζανθρωπίδια ὅλα θὰ εἶναι ἁπλούστερα.
Κι ἔτσι τελικῶς, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς θὰ φύγουμε ἐν καιρῷ καὶ θὰ μείνουν πίσω τὰ παιδιά μας, κυριότερος στόχος τῶν σαπροφύτων εἶναι αὐτά.

Τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ἄλλως τέ, ποὺ κατὰ κύριον λόγο «διατρηρεῖ» ὡς ὑπάκουα δουλανθρωπίδια ὅλα τὰ ὄντα τοῦ πλανήτου μας, ἐλέγχεται ἐδῶ καὶ  δεκαετίες (καὶ στὴν χώρα μας) ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ Ῥοκφέλερ.

Συνέχεια

Γίνε …π@υτάνα γιὰ νὰ σπουδάσῃς!!!

«Δέν πῆρες δάνειο; Γῖνε πουτάνα»!!!

Πόσες φορές δέν τό ἔχεις ἀκούση;;;;  «Νὰ μοιάσουμε στὴν Σουηδία ῥέ…» 
Ἀπὸ τὸν φίλο Παναγιώτη, ποὺ ζεῖ ἐκεῖ… Συνέχεια

Υἱοθεσία παιδιῶν μόνον γιὰ …διατεταραγμένους!!!

Δηλαδή…
Θὰ εὑρεθῆ ψυχίατρος γιὰ νὰ ἐγγυηθῆ γιὰ αὐτό, τὸ ψυχικὰ διατεταραγμένο ἄτομον, ποὺ δηλώνει ἄφυλο, στὸ νὰ υϊοθετήσῃ παιδί, ἐνᾦ τὸ ἴδιο δὲν ἔχει ἀκόμη ξεκαθαρίση, οὔτε μὲ τὸν εἁυτόν του, τὸ τὶ φύλο εἶναι… Συνέχεια

Ὑπερ-ἐκπορνευτικὴ τηλεοπτικὴ προπαγάνδα!!!

Εἶναι, ξέρεις, σημεῖο ὑγείας ἡ ντροπή. Σημεῖο ὑγειοῦς συνειδήσεως… Πῶς τό λέν…;;;
Μόνον ποὺ οὐδεὶς τὴν χάνει γιὰ νὰ τὴν εὕρη κάποιος ἄλλος.
Στὶς ἄῤῥωστες ψυχές, ἁπλᾶ, δὲν ὑπάρχει.
Συνέχεια

Ἔμαθαν ὅτι γ@μιόμαστε, πλάκωσαν καὶ οἱ π@υτάνες!!!

Ἀπὸ 20 εὐρῶ τὸ 10λεπτο!!!
Χρῆμα μὲ οὐρὰ ἡ «ἀλληλέγγυα»…
………[………]………………….. Συνέχεια

Καὶ ἐθελόντριες καὶ …«ἀλληλέγγυες»!!!

Ἄλλο νὰ τὸ ὑποψιάζεσαι…
Ἄλλο νὰ εἶσαι σίγουρος καὶ νὰ τὸ λές…
…κι ἄλλο νὰ τὸ παρουσιάζῃς στὸν κάθε ἕναν μὲ ἀποδείξεις!!!

Καὶ ἐθελόντριες καὶ ...«ἀλληλέγγυες»!!! Συνέχεια