«Ρωμιός εἶσαι καί φαίνεσαι!»

Ὑπάρχουν, ἀκόμη, Ἕλληνες ἤ εἴμαστε, πλέον, ὅλοι Ῥωμιοί; Ὑπήκοοι, δηλαδή, μίας παγκοσμίου αὐτοκρατορίας, τήν ὁποίαν προσπαθοῦν νά μᾶς ἐπιβάλλουν. Πρός τό παρόν, θά γίνουμε ὑπήκοοι τῶν «Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Γερμανικῆς Εὐρώπης» καί εἰς τό μέλλον τά ὑπόλοιπα.

Ἡ παρακάτω στιχομυθία ἀπαντᾶ σέ πολλά ἐρωτήματα πού ἀπασχολοῦν….(ὅσους ἀπασχολοῦν, τέλος πάντων). Ὑπάρχουν τέτοιοι; Συνέχεια

Τί κρύβει ἡ γενοκτονία τῶν λευκῶν στή Ν. Ἀφρική

Μέ αὐτόν τόν τρόπο προσπαθοῦν οἱ ἔγχρωμοι κάτοικοι τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς νά ἐπιβληθοῦν στούς λευκούς συμπολίτες τους.

Μήπως οἱ λευκοί ἔκαναν τό μοιραῖο λάθος καί ἔδωσαν περισσότερα προνόμια ἀπ΄ ὅσα ἔπρεπε στούς ἐγχρώμους; Μποροῦν νά τά διαχειρισθοῦν, σωστά ἤ θά τά χρησιμοποιήσουν γιά νά ἐπιβληθοῦν μέ τήν σειρά τους στήν λευκή φυλή μέ τόν τρόπο πού τούς ὑπαγορεύει ἡ φύσις τους;

Σίγουρα τό μέλλον τοῦ πλανήτου, θά περάσῃ καί ἀπό Συνέχεια

Μήπως τρῶμε πλαστικά;

Ἡ καινούργια μόδα. Νά τρῶμε τροφές πού δέν δημιουργεῖ ἡ φύσις. Κατασκευάζονται ἐργαστηριακῶς γιά λόγους κυρίως οἰκονομικούς καί πού οἱ κατασκευαστές τους πειραματίζονται κυρίως μέ τά ζῶα. Ὅπως ἡ μαργαρίνη πού ἀρχικῶς, λένε, ὅτι κατασκευάσθηκε γιά τροφή παχύνσεως σέ γαλοποῦλες. Οἱ γαλοποῦλες ὅμως, πέθαναν. Ε, τί, θά τήν πετοῦσαν; Τόσα ἔξοδα νά πᾶνε χαμένα;Τήν ἐμπλούτισαν μέ ἄλλα ὑλικά καί μέ τήν κατάλληλη διαφήμισι τήν ἔστειλαν στήν κατανάλωσι. 

Τό καλλίτερο εἶναι νά τρῶμε προϊόντα πού παράγει ἡ φύσις γιά νά ἔχουμε τό κεφάλι μας ἥσυχο.

Μινώταυρος

Μαργαρίνη, μια πλαστική ουσία

Η μαργαρίνη αρχικά κατασκευάστηκε για Συνέχεια

Ἐθνικός διχασμός. Ἡ ἄλλη διάστασις.

Ἕνα πολύ ἐνδιαφέρον βιβλίο τοῦ ἱστορικοῦ καί συγγραφέως Δημητρίου Μιχαλοπούλου. 

Ἐθνικὸς διχασμός, ἡ ἄλλη διάστασις.2

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ *Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα

Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 –  210 6440 021 και  τοτ. 210 3638435

www.hellasbooks.gr και  e-mail: [email protected]

 facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ        

Συνέχεια

Προετοιμαζόμαστε γιά πόλεμο….

 

Νά κοιμόμαστε ἥσυχα; Ἄλλοι ἔχουν ἀναλάβει τήν προστασία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σέ περίπτωσι χάους καί ἐπιθέσεως, κυρίως ἀπό τούς 6.000.000 λαθραίους ἀλλοδαπούς πού ἔχουν κατακλείσει τήν χώρα μας. Ἔτσι, τουλάχιστον ἰσχυρίζονται…..Θά δείξῃ…

Μινώταυρος

«Προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και εκπαιδευόμαστε στα βουνά»

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η ανακοίνωση της πατριωτικής πολιτοφυλακής σύμφωνα με την οποία ομάδες πολιτών – οπλιτών αναλαμβάνουν να φυλάξουν τους Ελληνες πολίτες σε περίπτωση χάους και πολέμου.

Κάποιοι ήδη σπεύδουν να χαρακτηρισουν την κίνηση αυτη Συνέχεια

Ἦταν ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Τέτοιες εἰκόνες, τελευταίως, βλέπουμε πολύ συχνά. Πῶς ἀντιδρᾶμε;

Συνήθως, γυρίζουμε ἀλλοῦ τό κεφάλι γιατί μᾶς σοκάρουν. Δέν ἀντέχουμε νά βλέπουμε τόση δυστυχία. Ἐμεῖς νά περνᾶμε καλά……Ἤ ντρεπόμαστε γιατί ξέρουμε ὅτι ἔχουμε βάλει κι ἐμεῖς τό «λιθαράκι» μας στήν κατάντια αὐτοῦ τοῦ τόπου. 

Συνέχεια