Θεωρώντας τὸ Πραξικόπημα ὡς Εἰσβολὴ ὁ Μακάριος ἔφερε τοὺς Τούρκους

Ὅταν ὁ Μακάριος ὀνόμαζε τὸ Πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου τοῦ 1974 ὡς ΕΙΣΒΟΛΗ τῆς Ἑλλάδος στὴν Κύπρο ἀπὸ τὸ βῆμα τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ Ο.Η.Ε.

«Θὰ ἤθελα πρώτα νὰ ἐκφράσω τὶς θερμότερες εὐχαριστίες μου πρὸς τὰ μ0dλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, γιὰ τὸ ἔντονο ἐνδιαφέρον τους ὡς πρὸς τὴν κρίσιμη κατάσταση ποὺ ἐδημιουργήθη στὴν Κύπρο μετὰ τὸ πραξικόπημα, ποὺ ὀργάνωσε τὸ στρατιωτικὸ καθεστὼς τῆς Ἑλλάδος καὶ ποὺ ὑλοποίησαν οἱ Ἕλληνες ἀξιωματικοί, ποὺ ὑπηρετοῦν καὶ διοικοῦν τὴν κυπριακὴ ἐθνοφρουρά. Συνέχεια

Λησμονημένες προδοσίες ἀπὸ τὸν «ἐθνάρχη» τῆς Κύπρου

Δίχως προδότη, κάστρο δὲν πατιέται!!!
Δὲν ξεχνῶ!!!

«Καθὼς ἔχω ἤδη δηλώση, τὰ γεγονότα εἰς Κύπρον δὲν ἀποτελοῦν ἐσωτερικὴν ὑπόθεσιν τῶν Ἑλλήνων τῆς Κύπρου, οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύπρου ἐπηρεάζονται ἐπίσης. Τὸ πραξικόπημα τῆς ἑλληνικῆς χούντας εἶναι μία εἰσβολὴ καὶ ἐκ τῶν συνεπειῶν της θὰ ὑποφέρῃ ὅλος ὁ λαὸς τῆς Κύπρου, ἀμφότεροι Ἕλληνες καὶ Τοῦρκοι.»

19 Ἰουλίου 1974, 22:30 ὥρα Κύπρου:

Συμβούλιο Ἀσφαλείας ΟΗΕ

Ἡ προδοτικὴ ὁμιλία τοῦ Μακαρίου ὅπου καλεῖ τὶς ἐγγυήτριες δυνάμεις νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν συνταγματικὴ τάξη στὴν Κύπρο.
Ἤταν τὸ πράσινο φῶς γιὰ τοὺς Τούρκους. Ἐξ οὖ καὶ οἱ Τοῦρκοι ὀνόμσαν τὸν Ἀττίλα «Εἰρηνευτικὴ Ἐπιχείρηση».


https://www.youtube.com/watch?v=4Lt8QLd9BxU

Δὲν ξεχνῶ τοὺς προδότες!!!
Τὸ 37% τῆς Ἁγίας Ἑλληνικῆς Γῆς τῆς Κύπρου γιὰ νὰ πέσῃ ἡ χούντα καὶ νὰ ἐπιστρέψῃ ὁ ἀρχιπροδότης Καραμανλῆς, καθὼς καὶ ὅλα τὰ λαμόγια, γιὰ νὰ κατασπαράξουν τὸν Ἑλληνισμό!!! 

Τὰ ἔργα τῶν πραιτωριανῶν τοῦ μεγάλου «ἐθνάρχη» τῆς Κύπρου.
Γιατὶ κάποιοι ἔχουν κοντὴ μνήμη.

Αὐτὸς ποὺ ὑποβαστάζεται ἀπὸ τοὺς συναγωνιστές του εἶναι ὁ Λοχίας τῆς Ἀστυνομίας Ἀμμοχώστου Τεῦκρος…

Κακοποιήθηκε ἄγρια στὸ Νταχάου τῆς Πύλης Πάφου στὴν Λευκωσία, ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν σαδιστῶν ἀνακριτῶν ὑπαστυνόμων…
…5-6 τὸν ἀριθμό, μαζὺ μὲ τὰ πρωτοπαλλήκαρά τους.
Τὰ ὀνόματα τῶν τερανθρώπων τὰ κατέχουμε
Τὸ μόνον ἔγκλημα τοῦ Λοχία ἦταν ποὺ πίστευε στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν ἕνωση.

Καμαρῶστε τὴν παλληκαριά τους!

Γιαννάκης Τράντα

Προσωπικὰ ὑπῆρξα μάρτυς ἀκόμη μίας πραγματικῆς περιπτώσεως, τοῦ Ἀστυνομικοῦ Ἀνδρέα Χαραλάμπους ἀπὸ τὰ Μεσανὰ  τῆς Πάφου, ὁ ὁποῖος στὶς 15.7.1974 ἐξῆλθε τῶν Κεντρικῶν Φυλακῶν Λευκωσίας κατὰ τὸν ἴδιον τρόπον, ὑποβασταζόμενος ὑπὸ συναγωνιστῶν του.
Τὰ πόδια τοῦ ἀνωτέρω Ἀνδρέα Χαραλάμπους ἀμφότερα εὑρίσκοντο μέσα στοὺς γύψους ἀπὸ τὰ γόνατα μέχρι τὰ νύχια του.
Αὐτὰ γιὰ καταγραφὴ τοῦ ἱστορικοῦ γεγονότος περὶ βασανιστηρίων ἐπὶ Προεδρίας τοῦ ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου, κακῇ τῇ τύχῃ, «ἐθνάρχου τῆς Κύπρου».

Σημειωτέον ὅτι ὁ ἀνωτέρω, ἀείμνηστος Ἅγιος Μακάριος ὁ Γ’, ἀναπαύεται …ἐν εἰρήνῃ στὸ Θρονὶ τοῦ Κύκκου, μέχρι νεωτέρας….
Κάποτε πρέπει νὰ δικασθῇ, ἔστῳ καὶ μετὰ θάνατον.
Κοντὸς ψαλμὸς ἀλληλούια…

Μιχαὴλ Μιχαηλίδης

Γιατί;
Τόν λοχία τῆς Ἀστυνομίας Τεῦκρο Πατσαλίδη δέν τοῦ ἔσπασαν καί τά δύο πόδια, ἀπὸ τὰ γόνατα καὶ στὶς 26 Ἰουλίου 1974 εὑρίσκετο ἐπάνω στὸ τροχοκάθισμα καὶ τὸν ἔδειχνε ἡ τηλεόρασις. 

Ἀνδρέας Μακρίδης

 Εἰς πείσμα τῶν δυσκόλων καιρῶν γιὰ τὸν Κυπριακὸ Ἑλληνισμό: «τὴν Ἑλλάδα θέλομεν κι ἂς τρώγωμεν πέτρες».

Ἀνδρέας Κανίκλης

Ἱστορικὲς λεπτομέρειες ποὺ ἀποσιωπῶνται

Ἀρχίζει σήμερα, μὲ ἀφορμὴ τὴν 15η Ἰουλίου τοῦ 1974, ἕνα ἑπταήμερο ἀνηλεοῦς προπαγάνδας, ποὺ θὰ κορυφωθῆ τὴν 23η Ἰουλίου.

Θὰ ἀκούσετε πολλά, ἀλλὰ θὰ σᾶς ἀποκρύψουν καὶ πολλά. Συνέχεια

Λεπτομέριες κι ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς Κύπρου

Ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ Πραξικόπημα τῆς 15ης Ἰουλίου 1974

Θὰ γνωσθῇ ποτέ, ὅτι κατὰ τὴν περίοδο 1973-74 ὁ Μακάριος κατὰ τὶς μετακινήσεις του στὴν Λευκωσία χρησιμοποιοῦσε συνήθως κέρινο ὁμοίωμα, γιὰ τὸ ὁποῖο πληρώθηκαν χιλιάδες λίρες, καὶ τὸ ὁποῖον κατεστράφη μαζὺ μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Πρόεδρος καὶ στὸ ὁποῖο (στὸ πίσω κάθισμα) εὑρίσκετο, ἀπὸ βλῆμα ἅρματος τῆς Ἐθνικῆς Φρουρᾶς τὴν ἡμέρα τοῦ πραξικοπήματος. Συνέχεια

Λησμόνησαν κι ἐγκατέλειψαν οἱ Ἕλληνες τούς Κυπρίους τό 1974;

Ἐπειδὴ βλέπω πολλὲς ἀνοησίες νὰ γράφονται καὶ νὰ λέγονται ἀπὸ ἄτομα, δῆθεν σοβαρά, ποὺ βάζω καὶ στοίχημα πὼς ἐξυπηρετοῦν ἀλλότρια συμφέροντα…
…ὅτι, δῆθεν, «οἱ καλαμαράδες (Ἕλληνες τῆς Μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος) μᾶς ἔβαλαν στὴν μηχανὴ τοῦ κιμᾶ τὸ 1974 μὲ τὸ Πραξικόπημα καὶ μᾶς ἐπαράτησαν στὴν Τουρκικὴ Εἰσβολή…»
…σᾶς παραθέτω αὐτὲς τὶς φωτογραφίες καὶ σᾶς ζητῶ νὰ τὶς δεῖτε μία πρὸς μία.

Συνέχεια

Χρονικὰ (κι ἀνιστόρητα) ἄλματα…

Τέτοια ἅλματα στὸν χρόνο δὲν ἔχουν γίνῃ οὔτε σὲ …ταινία τοῦ Σπῆλμπεργκ!!!

Ἀπὸ τὶς 15 Ἰουλίου φθάνουμε, μὲ ἕνα …σάλτο, στὴν ἀπώλεια τοῦ 36% τοῦ ἐδάφους τῆς Κυπριακῆς Γῆς καὶ τῆς κατοχῆς της ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
Δέν μεσολάβησε κάτι…..;;;;;;;;;; Συνέχεια