Γιὰ μίαν δικτατορία δὲν εἶναι ἀναγκαία τὰ …ΤΑΝΚΣ!!!

Τὸ ΣτΕ, γιὰ δευτέρα φορά, μᾶς λέει τὸ αὐτονόητον.
Δηλαδή: δὲν μπορεῖς νὰ φορολογῆς εἰσοδήματα κάποιου, ποὺ τὰ κερδίζει στὸ ἐξωτερικό.
Συνέχεια

Χωνεύοντας ἐπακριβῶς τὸ τὶ σχεδιάζει ἡ κυβέρνησις εἰς βάρος μας!!!

Οἱ ἀστοιχείωτοι καὶ τὸ ὅραμά τους γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

«Ἐμεῖς οἱ ἀστοιχείωτοι καταφέρνουμε καὶ ξεπερνᾶμε πολλὲς φορές, ἀκόμη καὶ θεσμικὰ ἐμπόδια, αὐτῶν ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη στοιχείωση καὶ νὰ μᾶς στήνουν τέτοια ἐμπόδια, θὰ τὰ ξεπερνᾶμε…»

Ἔλεγε πρὶν λίγες ἡμέρες ὁ πρωθυπουργός, κυττώντας μάλιστα τὸν Παῦλο Πολάκη καὶ γελώντας μὲ νόημα…

Καὶ ὅταν ἐτελείωσε, τὸ «κοινό» ἐνθουσιασμένο ξεσποῦσε σὲ χειροκροτήματα…!!!
Ἕνα κοινὸ ὅμως, ποὺ ὅσοι τὸ ἀποτελοῦσαν, ἐγνώριζαν πὼς ὁ πρωθυπουργὸς τῆς χώρας μόλις προσέφερε κάλυψη στὸν Πολάκη, γιὰ τὴν σύγκρουση ποὺ εἶχε μὲ τὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (ΣτΕ). Συνέχεια

Θέμα μόνον …παρανόμων καὶ ἀντισυνταγματικῶν κατασχέσεων!!!

Τὸ εἴχα ξαναδημοσιεύσει πρὶν ἀρκετὸ καιρό, ἀλλὰ τὸ ξαναδημοσιεύω λόγῳ τοῦ ὅ,τι τὰ κρούσματα σὲ συμπολίτες μας πληθαίνουν, ὡστὲ νὰ ἐνημερωθοῦν.
Διότι κάθε δέσμευσις ὁποιουδήποτε περιουσιακοῦ στοιχείου εἶναι παράνομος, ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ παραβιάζεται ἀπόφασις τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας. Συνέχεια

Λαθρομετανάστες σκέτο ἀλλὰ …«ἑλληνοποιημένοι»!!!

Γενοκτονία ἰθαγενῶν καὶ ἀντικατάστασίς τους ἀπὸ …«πρόσφυγες»!!!

Κυκλοφορεῖ τώρα τελευταία μία ἀνάρτησις μὲ θέμα τὴν παράνομη …ἀναβάπτισιν σὲ πρόσφυγες, τοῦ κάθε ΛΑΘΡΟμετανάστου.
Ἀλλὰ μόνον γιὰ …ἐσωτερικὴ κατανάλωσιν αὐτό, ἐφ΄ ὅσον στὴν πραγματικότητα τὸ κράτος διοικεῖται ἀπὸ τὶς Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros  καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὑρώπη μας, ποὺ ἀνεξαρτήτως νόμων καὶ  ἐθνικῶν Συνταγμάτων ἐπιβάλλουν τὰ δικά τους νομομαγειρέματα, εἶτε διὰ τῆς πλαγίας ὁδοῦ εἶτε διὰ τοῦ ἐκφοβισμοῦ.

Συνέχεια

Βοτανικοῦ παρανομίες, μία μήνυσις κι ἕνας ἀγών, ποὺ τώρα ξεκινᾶ!!!

 

Τὸ θέμα τοῦ Βοτανικοῦ, ὅπως ἴσως γνωρίζετε, δὲν ἔχει κλείσει.
Ἀντιθέτως. Τώρα ξεκινᾶ. Καὶ δὲν ξεκινᾶ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ σταμάτησε, μὲ τὶς ὅποιες παραπληροφορίες μᾶς διακινοῦν κάτι ἐξαγορασμένα σαπρόφυτα, ἀλλὰ μὲ τὶς πραγματικές μας ἀπαιτήσεις, ποὺ μέσῳ τῆς νομίμου ὁδοῦ, θὰ φθάσουν ἔως τὸ  τέρμα τῆς διαδρομῆς. Μίας διαδρομῆς πού, κυρίως πρακτοράκια κι ἐξαγορασμένοι, προσπάθησαν μὲ δόλους, ψέμματα, παραπληροφορήσεις νὰ καθυστερήσουν καὶ νὰ ἀποπροσανατολίσουν.
Τώρα, ποὺ σιγὰ σιγὰ ξεκαθαρίζει τὸ τοπίον καὶ γνωριζόμεθα καλλίτερα μεταξύ μας, ἀντιλαμβανόμενοι τὸ ποιὸς εἶναι ποιὸς καὶ τὶ ῥόλους ἔπαιξε, ἔχοντας πλέον ἐπίγνωσιν τοῦ ποιοὶ εἶναι προδότες καὶ ποιοὶ Πατριῶτες, ξεκινᾶμε πραγματικά.
Ξεχᾶστε ὅσα γνωρίζατε. Τὰ περισσότερα ἦσαν γιὰ νὰ μᾶς ἀπασχολοῦν καὶ νὰ μᾶς καθυστεροῦν. Συνέχεια

Γεμίσαμε …ἀθῴους!!!

Γεμίσαμε ...ἀθῴους!!!

Ἀθῷοι ὅλοι στὴν περίπτωση τοῦ φόνου Γιακουμάκη.
(Δὲν εὐθύνεται κάποιος!).

Ἀθῷοι ὅλοι στὴν περίπτωση τῶν δολοφονηθέντων τῆς ΜΑΡΦΙΝ…
(Δὲν ἀπεδείχθη ἡ ἐνοχὴ ὅσων ἦσαν στὸ ἐδώλιο! Οἱ «ἄλλοι», ποὺ φαίνονται στὰ video, ποῦ πῆγαν ἄραγέ;)

Συνέχεια