Θὰ θερίσουν βία…

Σπείρατε Βία.
Θὰ θερίσετε λοιπὸν Βία!!! 

Βιάσατε τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ κατάφωρα.
Τὸν ξεγελάσατε, τὸν πουλήσατε, τὸν ληστεύσατε, τὸν πτωχεύσατε, τοῦ πήρατε ὡς καὶ τὴν πρώτη κατοικία, ἀφήσατε τὶς τράπεζες νὰ τὸν λεηλατοῦν καὶ νὰ τὸν εὐτελίζουν, ξεπουλήσατε ὅλη τὴν περιουσία του, διώξατε τὰ παιδιά του στὴν ξενητειὰ καὶ τὰ ἀντικαταστήσατε μὲ κάθε λογὴς ἐγκληματικὸ στοιχεῖο καὶ θελήσατε νὰ τοῦ πάρετε καὶ τὸ τελευταῖο ἴχνος ἀξιοπρεπείας ποὺ τοῦ ἀπέμεινε: Τὴν ἱστορία του, τοὺς προγόνους του γιὰ τοὺς ὁποίους εἶναι ὑπερήφανος, τὴν τιμή του, τὸ ὄνομά του, τὴν Ἐθνική του ὑπερηφάνεια ἐνᾦ πλέον ἀνοικτὰ στοχεύετε καὶ στὰ ἐδάφη του.
Συνέχεια

Βέροια τῶν …«ἀριστερῶν»!!!

Ἡ Βέροια τῶν «Ἀριστερῶν»

Στὸν μοναχικὸ δρόμο ποὺ ἀκολουθῶ, στὴν νομισματικὴ ἔρευνα, δεκαετίες τώρα, προέκυψαν διάφορα στατιστικὰ φαινόμενα ποὺ ἄλλα ἡ ἔρευνα τὰ ἐρμήνευσε, ἐνᾦ ἄλλα ἔκκρεμοῦν. .

Συνέχεια

Τὸ ἄστρον τοῦ Δαυΐδ σὲ …τζαμὶ στὴν Βέροια!!!

Προ ημερών  βρέθηκα στην πόλη της Βέροιας για μία εκδήλωση, που διοργανώθηκε στον χώρο ενός πρώην, αλλά ανακαινισμένου μουσουλμανικού τζαμιού, που διαχειρίζεται η Μητρόπολη της πόλεως. Συνέχεια

Ὅταν πεθαίνῃ ἕνας ἄτεκνος Ἑβραῖος ποῦ πηγαίνει ἡ περιουσία του;

Ένα από τα προνόμια που εξασφάλισαν οι Rothschild στην «εβραϊκή»σιωνιστική κοινότητα, που οι ΙΔΙΟΙ ίδρυσαν στην Ελλάδα, ΚΑΙ που οι ΙΔΙΟΙ φρόντισαν να …«απελευθερωθεί», είναι αυτό της απαγορεύσεως στο Ελληνικό Κράτος να …κρατικοποιεί την περιουσία ενός εβραίου, που δεν έχει κληρονόμους.
Οι περιουσίες των εβραίων χωρίς κληρονομόμους παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ισραηλιτικής Κοινότητας, ενώ των Ελλήνων υπηκόοων περνάει στο κράτος, χωρίς δεύτερη κουβέντα…
Συνέχεια

Τὸ ἀντὰρτικο κίνημα τοῦ 1896, στὴν Μακεδονία…

 

Τὸ ζήτημα τῶν ἑλληνικῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων στὸ μακεδονικὸ χῶρο στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰώνα καὶ ἡ τύχη τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Μακεδονίας κατὰ τὴν ἴδια χρονικὴ περίοδο ἦταν ἄμεσα συνδεδεμένο μὲ τοὺς στόχους τῆς Ἐθνικῆς Ἐταιρείας, ἡ ὁποία ἰδρύθηκε τὸ 1894 καὶ ἀποτέλεσε τὸ ἀπαραίτητο ἀντίβαρο στὴ χλιαρὴ καὶ ἄτολμη ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους.

Τὰ ἐπαναστατικὰ σχέδια τῆς Ἐθνικῆς Ἐταιρείας καὶ τοῦ μακεδονικοῦ κομιτάτου δὲν ἄφησαν ἀδιάφορους τοὺς μάχιμους πυρῆνες τοῦ μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ. Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς πρωταγωνιστὲς τῆς ἐπανάστασης τοῦ 1878, εἶχαν καταφύγει στὴ Θεσσαλία καὶ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα κατάρτισαν μὲ τὴ συνδρομὴ τῆς Ἐθνικῆς Ἐταιρείας ἔνοπλα σώματα, ποὺ πέρασαν στὴ Μακεδονία γιὰ νὰ συνεχίσουν ἐκεῖ τὴ δράση τους. Συνέχεια

Οἱ γυναῖκες στὸν Μακεδονικὸ Ἀγώνα.

 

 Γυναῖκες, οἱ ἀφανεῖς ἡρωΐδες.
Αὐτὲς ποὺ στὸ μέτωπο κουβαλοῦσαν ἀπὸ τροφὴ ἔως πολεμοφόδια.
Αὐτὲς ποὺ στὴν εἰρήνη μεγάλωνων Ἀνθρώπους γιὰ νὰ δουλέψουν τὴν Γῆ καὶ νὰ τὴν καρπίσουν.
Αὐτὲς ποὺ δὲν ἐδειλίασαν κάτω  ἀπὸ τὴν μπότα κανενὸς κατακτητοῦ.
Γυναῖκες Μακεδονίτισσες σήμερα. 
Φιλόπτωχος Ἀδελφότης κυριῶν Βεροίας. 
Συνέχεια