Ὅλοι μαζὺ κι ὁ ψωριάρης χώρια!

Αὐτὸ τὸ ταινιάκι δὲν τὸ εἶχα δεῖ.
Μόλις τὸ ἀντελήφθῃν!
Εἶδα λοιπὸν ἕναν Καψῆ ἰδιαιτέρως ταραγμένον, νὰ ἀναγκάζεται ἐκ τοῦ νόμου νὰ συνομιλήσῃ μὲ τὸν φασίστα Κασιδιάρη καὶ νὰ  ὑποχρεοῦται σὲ ἀπολογίαν (ὄχι, δὲν ἔλαβε θέσιν) γιὰ τὶς προδοσίες ποὺ ἔχει διαπράξει εἰς βᾶρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους καὶ αὐτὸς καὶ τὸ τσοντοκάναλό του!

Νὰ ἁγιάσῃ τὸ στόμα σου Κασιδιάρη!
Νὰ σὲ χαίρεται ἡ μανούλα σου!

συνέχεια

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply