Τὰς Εὐρώπας θέλομεν…

 Τας Ευρώπας θέλομεν κι ας τρώγωμεν από τα απορρίμματα.Τὰς Εὐρώπας θέλομεν...

Σίγμα

(Visited 47 times, 1 visits today)
Leave a Reply