Ὑπερασπιζόμεθα ὅμως (καί) τὴν κομμουνιστικὴ Κίνα!!!

Ἡ κομμουνιστικὴ Ἑλλὰς ἀσπὶς προστασίας τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας!

Συνέχεια

Ὑποκρισία τοῦ Ζούκερμπεργκ γιὰ τὸ τεῖχος

Οἱ ἐπικριταὶ τοῦ τείχους στὰ σύνορα τῶν Η.Π.Α. μὲ τὸ Μεξικό. Συνέχεια

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας

Ἀποροῦσα διατὶ ἔβαλαν στὰ σχολεῖα τὸ μάθημα τῆς Βιολογίας, τὸ ὁποῖον ἔφθασε νὰ γίνῃ πρωτεύον ἐνῶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ τὴν βασικὴν παιδείαν!

Ἐπιτέλους κατάλαβα! Συνέχεια

Τὸ Ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Κριμαίας…

Τὸ 1944 ἡ Σοβιετικὴ Ἕνωσις ἀπεφάσισε νὰ κενώσῃ τὴν Κριμαία ἀπὸ τοὺς πληθυσμούς της καὶ νὰ ἐγκαταστήσῃ Ῥώσσους.

Τὸ κακούργημα αὐτὸ δὲν εἶναι ἔργο τοῦ Στάλιν.
Εἶναι ὅλης τῆς Ἀριστερᾶς ποὺ ἕως τῆς σήμερον παρασιωπᾶ τὸ πρᾶγμα!
Εἶναι κακούργημα τοῦ ΚΚΕ, τοῦ ΣΥΡΙΖΑ! Συνέχεια

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία προστατεύει θαυμάσια τὰ σύνορά της!!!

 Τὸ μήκους 560 μιλλίων τεῖχος, ποὺ ἔχει ὑψώσει ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία.
Ὁ …«παράδεισος» Γκουλὰγκ εἶναι ἐδῶ…

Ὁ Παράδεισος ΓΚΟΥΛΑΓΚ…….

Ὁ ...«παράδεισος» Γκουλὰγκ εἶναι ἐδῶ...

Ἕνας χάρτης τοῦ Ἀρχιπελάγους, ἀπὸ τὸν Παναγιώτη Μαρίνη.

Γιὰ  νὰ μὴν ξεχνᾶμε δηλαδή.

Γκουλάγκ, ἀπὸ τὰ ῥωσσικὰ Glavnoye Upravleniye ispravitelno-trudovyh Lagerey = Γενικὴ Διεύθυνσις Ἀναμορφωτικὼν Στρατοπέδων Ἐργασίας), δηλώνει τὸ σύστημα τῶν σοβιετικῶν στρατοπέδων ἐργασίας στὸ ὁποῖο εἴχαν ἐγκλειστῆ ἐκατομμύρια ἄνθρωποι, μὲ τὸν τίτλο ἀντιφρονοῦντες! Ἐκεῖ ἔπρεπε οἱ «« ἀντιφρονοῦντες» νὰ διαπαιδαγωγηθοῦν σοσιαλιστικά, μὲ καταναγκαστικὴ ἐργασία, ἀπὸ τὴν ὁποία ἐλάχιστοι ἐπεβίωσαν.
Συνέχεια