Διονυσιακοὶ καὶ Μένδιοι ὄνοι…

Ὁ ἀρχαῖος ὄνος κι ὁ κυρ-Μέντιος τοῦ Βάρναλη.

Καὶ ζευγάρι μὲ τὸ βόδι
ἄλλο μπόι κι ἄλλο πόδι
ὄργωνα στὰ ῥέματα
τ’ ἀφεντὸς τὰ στρέμματα

Καὶ στὸν πόλεμο ὅλα γιὰ ὅλα
κουβαλοῦσα πολυβόλα
Νὰ σκοτώνονται οἱ λαοὶ
γιὰ τ’ ἀφέντη τὸ φαΐ.
Συνέχεια

Φτώχεια τῆς Γῆς μας, ὁ Πλοῦτος τῆς Ζωῆς μας

Οὐδεὶς Ἕλλην ἐσκοτίσθη γιὰ τήν φτώχεια τῆς γῆς του. Τὴν γλέντησε τούτη τὴν φτώχεια. Στὴν μεγάλη, τὴν δυνατὴ Ἀθηναϊκὴ Δημοκρατία, τότε τόν χρυσὸ καιρό της, οἱ «ἐλεύθεροι πολίτες» πέρναγαν κοτσάνι μὲ φακή, κρασάκι καὶ κριθαρένιο ψωμί. Ἀραιὴ καί ἑορταστικὴ ἦταν ἡ καλοφαγία. Τὸ μόνο ποὺ δούλευε ἄφθονα καὶ πληθωρικὰ ἦταν «ὁ νοῦς», ἡ σκέψις, τὸ πνεῦμα. Καὶ τὸ ἀνδριλίκι, ποὺ ἀντιμετώπιζε νικηφόρα ὀρδὲς ἀπὸ Ἀσιάτες ἐπιδρομεῖς, σὲ δυσαναλόγους ἀλλὰ νικηφόρους ἀγῶνες. Συνέχεια

Θαυμάζοντας, ἅπαντες, τὸν Μακρυγιάννη…

Ὁ Στρατηγὸς Μακρυγιάννης – Μὲ βάση τὶς πηγὲς καὶ τὰ παραθέµατα

Ποιός εἶναι αὐτός ὁ μοναδικός Ἕλλην ἐπί τοῦ ὁποίου συμφωνοῦν indymedia καί Χρυσῆ Αὐγή;
Μᾶς συστήνεται ὁ ἴδιος μέσα ἀπὸ τὰ κείμενά του. Συνέχεια

Λαχταρᾶς ὅμως ἀκόμη μίαν ἐκδρομὴ στὴν Τουρκία

«Δῆθεν», λέει, ἡ Ποντικὴ Γενοκτονία

Ἡ ἐνόχλησις τῆς τουρκοφώνου ἐφημερίδος Μπιρλὶκ τῆς Κομοτηνῆς γιὰ τά μνημεῖα καὶ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Γενοκτονία, τήν ὁποία ὀνομάζει «δῆθεν», δὲν μᾶς ἐκπλήσσει.
Εἶναι ἀκριβῶς ἡ ἐπίσημος τουρκικὴ ἄποψις.

Πλὴν ὅμως, μὲ αὐτὴν τὴν ἀφορμὴν θὰ θέλαμε, γιὰ μίαν ἀκόμη φορά, νὰ ἀπευθυνθοῦμε στοὺς ἑλληνοφώνους, ποὺ ἀκόμη καὶ σήμερα πηγαίνουν γιὰ διακοπὲς ἢ γιὰ ἐκδρομὲς στὴν Τουρκία.
Συνέχεια

Δὲν ὑπάρχει ἄστρο στὸ κέντρο τοῦ Σύμπαντος…

Τζορντᾶνο Μπροῦνο: ὁ μάρτυς τῆς ἐπιστήμης

Σὰν σήμερα, τὸ 1593, ὁδηγήθηκε σὲ δίκη ἀπὸ τὸ Βατικανὸ ὁ Ἰταλὸς φιλόσοφος, μαθηματικὸς καὶ ἀστρονόμος Τζορντᾶνο Μπροῦνο.

Γεννημένος τὸ 1548, στὴν Νόλα τῆς Καμπανίας, τὸ 1563 εἰσῆλθε στὸ τάγμα τῶν Δομινικανῶν.

Συνέχεια

Θυσία

Τὸ μυτερό σου τὸ σκουφί,
Μίδ᾿ ἀπ᾿ τὴν ἄτριχη κορφὴ
πέτα κάτω
καὶ φέρε ἀπ᾿ τὸ χλωρὸ τ᾿ ἀχούρι
τὸ διχρονίτικο γαϊδούρι
τὸ βαρβάτο!

Ποὺ λάμπ᾿ ἡ πέτσα του γυαλὶ
καὶ κανεὶς δὲν τὸ καβαλλεῖ
καὶ τὴν νιότη Συνέχεια