Ῥωσσόφιλοι καὶ δυτικόφιλοι

Δὲν ἠγάπα τοὺς Ἄγγλους ὁ Κυβερνήτης [Καποδίστριας], οὖς ἐθεώρει ἀσπόνδους ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος. «Βλέπεις τούτους μέ τές κόκκινες βελάδες;» εἶπε μοῖ πότε, «εἶναι Τοῦρκοι».* Συνέχεια

Ξεφλουδίζουμε τὸν Ῥωμιὸ γιὰ νὰ ἀνακαλύψουμε τὸν Ἕλληνα

Μὲ τὸν ἴδιο περίπου τρόπο, ποὺ κι ἡ γεωλογία ἐξετάζει τὸ φλοῦδι τῆς γῆς, πρέπει καὶ τοῦ Ῥωμιοῦ νὰ ξεφλουδισθοῦν ἕνα-ἕνα τὰ ψυχικά του στρώματα ―ἴσαμε νὰ εὑρεθῇ ἡ φωτιά, ἡ ἀρχέγονη φλόγα.

Συνέχεια

Χριστιανισμὸς κι Ἑλληνισμὸς

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ : Ἑλληνισμὸς καὶ Χριστιανισμὸς

Ἑλληνικὴ Φυλή, πάσῃ θυσίᾳ πρέπει νὰ μάθῃς διὰ πᾶν ὅ,τι σὲ ἀφορᾷ ὁλόκληρη τὴν ἀλήθεια!

Ἑλλ. Φυλή, διὰ νὰ αἰσθανθῇς τὸν Ἑλληνισμόν Σου πρέπει νὰ περιορίσῃς τὸ Χριστιανικό Σου συναίσθημα εἰς τὰ λογικὰ καὶ πραγματικά του ὅρια.

Συνέχεια

Ὕδνα, ἡ πρώτη καταδύτις

 

Στὴν Σκιώνη τῆς Μακεδονίας, στὶς ἀρχὲς τοῦ 5ου προχριστιανικοῦ αἰῶνος, ἐγεννήθη ἡ αἰῶνα, γεννήθηκε ἡ Ὕδνα Κυανή. Πατέρας της ἦταν ὁ διάσημος κολυμβητὴς καὶ καταδύτης, Σκῦλλις ἢ Σκολιάς.
Ἀπὸ τὰ πρῶτα της βήματα ἡ μικρὴ τὸν ἠκολούθησε καὶ τὸν ἐμιμήθη στὶς θαλασσινὲς ἐπιδόσεις, ἐξελισσομένη σὲ ἐκπληκτικὴ δύτρια.

Συνέχεια

Φάκελλος Κύπρου σημαίνει ἑπτασφράγιστα μυστικά γιὰ τὴν δημοκρατία μας!!!

Οἱ πράκτορες καὶ τὸ «ἄνοιγμα» τοῦ φακέλλου τῆς Κύπρου!!!!

Ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου οὐδέποτε θὰ ἀνοίξῃ, ἐπειδή: Συνέχεια

Βιβλία τουρκικὰ στὰ Ἑλληνικὰ Σχολεία τῆς Θρᾴκης

Ἔφθασαν τὰ βιβλία ἀπὸ τὴν Τουρκία
γιὰ τὴν Σχολικὴ Χρονιὰ 2017-2018….

Συνέχεια