Τὰ ἀρχαία ἑλληνικὰ στὴν Εὐρώπη

Πρόσφατα, στὴν Ἐφημερίδα «Ἑστία» (24-5-2017) δημοσιεύθηκε ἄρθρο μὲ τίτλο «Στὴν Γαλλία ἐπενδύουν στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά». Στὸ ἄρθρο αὐτὸ ἐπισημαίνεται τὸ ἐνδιαφέρον τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὰ Ἀρχαία Ἑλληνικὰ ὡς παράγοντος πολιτισμοῦ. Συνέχεια

Δίκη Ἰσραηλινῶν καὶ Ἀλβανῶν ἀνθρωπιστῶν

Ἡ ἐπανεκδίκασις τριῶν ἀτόμων, ποὺ κατεδικάσθησαν ἀρχικῶς γιὰ συμμετοχὴ στὴν παράνομο διακίνηση ἀνθρωπίνων ὀργάνων ἀπὸ τὴν κλινικὴ Medicus κοντὰ στὴν πρωτεύουσα τοῦ Κοσσυφοπεδίου, ξεκίνησε στὸ Βασικὸ Δικαστήριο τῆς Πρίστινα. Συνέχεια

Χαύοντας …ἀμάσητα!

Καὶ τὸ σανὸ ἀμάσητο…!

Τὸ εἶδα νᾶ κυκλοφορῇ ἀπὸ πολλοὺς φίλους μου στὸ Facebook γιὰ μίαν ….Ἰταλο/Ἐλβετίδα ἡ ὁποία ἐξηγεῖ γιατὶ μισεῖ τοὺς Ἕλληνες καὶ γράφει βιβλίο ποὺ μᾶς ἀποκαλεῖ Σκυλανθρώπους…

Ἐπειδὴ τὰ παραπάνω γραφόμενα δὲν ἰσχύουν, δὲν ὑπάρχει κάποιο βιβλίο μὲ τὸ ὄνομα Σκυλάνθρωποι κάποιας Ἰταλο-Ἐλβετίδας, καὶ ἡ φωτογραφία ποὺ συνοδεύει τὸ ἄρθρο εἶναι τῆς Ἰταλίδας πολιτικοῦ ΕΜΜΑ BONINO, βάζω ἐδῶ τὸ ἐξώφυλλο τῶν Σκυλανθρώπων ποὺ εἶναι ὁ τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ Κυριάκου Διακογιάννη! Κυκλοφόρησε ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Λαδιᾶς καὶ Μαλλιάρης. Συνέχεια

Δεξίλεως

 

Ὁ Δεξίλεως

Ὁ Κεραμεικὸς ἦταν τὸ δημόσιο νεκροταφεῖο τῶν Ἀθηνῶν. Ἐκεῖ σώζεται μία καταπληκτικὴ σὲ τέχνη καὶ τεχνικὴ ἐπιτύμβια στήλη, γνωστὴ ὡς ἐπιτύμβια στήλη τοῦ Δεξίλεω, διότι ὁ νεκρός, ὁ ὁποῖος ἀπεικονίζεται σὲ αὐτήν, εἶναι ὁ Δεξίλεως, μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἱππέως νὰ φονεύῃι τὸν ἀντίπαλό του. Συνέχεια

Ὡς Ἀθηναῖος δὲν ἐσήκωνε μαστίγιο

Ἕνας Ἀθηναῖος, καβάλα στὸν γάιδαρό του, σὲ κάποιον δρόμο τῆς Ῥώμης, ἐμπόδιζε μὲ τὴν νωχελεία του καὶ τὴν ἀδιαφορία του τὸ προσπέρασμα τοῦ Αὐγούστου Καίσαρος.
Ὁ Ὀκταβιανός, ἐπάνω στὸ ἇρμα του, ἐξοργισμένος ἐσήκωσε τὸ μαστίγιό του, γιὰ νὰ τιμωρήσῃ τὸν ἄγνωστον ὑπήκοό του, ὁπότε τοῦ ἐφώναξε θυμωμένα ὁ Ἀθηναῖος: Συνέχεια

Ξεχνώντας τὴν …ἔχθρα!!!

Ὁ Ἀριστείδης, ποὺ ἦταν ἐχθρὸς τοῦ Θεμιστοκλέους, ὅταν μαζὺ μὲ ἐκεῖνον ἐστάλη ἔξω ἀπο τὴν Ἀθῆνα, ὡς μέλος πρεσβευτικῆς ἐπιτροπῆς, εἶπεν: Συνέχεια