Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

Ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
(11 Μαΐου 1771 – 22 Μαΐου 1825)

Γεννήθηκε στὸ βρώμικο πάτωμα τῶν φυλακῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἀπέκτησε ἑννέα παιδιὰ κι ὅταν ἐχήρεψε γιὰ δευτέρα φορὰ ἔγινε καπετάνισσα. Ἔγινε πλούσια καὶ διέθεσε ὅλην τὴν περιουσία της στὸν ἀγῶνα.

Ἡ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα ὑπῆρξε ἡ μεγάλη ἡρωὶς τοῦ ’21. Ἦταν ἀπὸ τὶς λίγες γυναῖκες ποὺ ἔπαιξαν πρωταγωνιστικὸ ῥόλο στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα. Ἦταν κόρη τοῦ Ὑδραίου πλοιάρχου Σταυριανοῦ Πινότση καὶ τῆς Σκεύως (Παρασκευή) Κοκκίνη. Γεννήθηκε ἐπάνω στὸ βρώμικο πάτωμα τῶν φυλακῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, στὶς 11 Μαΐου τοῦ 1771. Συνέχεια

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὸ χρυσὸ καριοφίλι τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ

Τὸ χρυσὸ καριοφίλι τοῦ Ἀλῆ πασσᾶ

Εἶναι εὑρέως γνωστὴ ἡ ἀπεριόριστος πίστις τοῦ Ἀλῆ εἰς τὸν Αἰτωλὸν ἅγιον, ποὺ δέκα χιλιάδες ἑβραῖοι ἢθελαν τὸν θάνατόν του κι ἕνας ὄχι. Συνέχεια

Ῥῶτα τὴν καρδιά σου

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε πολὺ ἀκριβὰ καὶ μὲ ποτάμια αἵματος τοὺς θρησκευτικοὺς φανατισμούς,ποὺ πέρασαν φυσιολογικὰ καὶ στὶς ἰδεολογικοπολιτικὲς διαφορές.
Ὁ φανατισμὸς μέχρι τὰ σύγχρονα χρόνια ἔδωσε κι ἀφήρεσε Ἰθαγένειες.
Συνέχεια

Γρυλιός, «Ὁ Θεόφιλος τῶν Ἀνωγείων»

Γρυλιός, ὁ Ἀλκιβιάδης Σκουλᾶς

Τὰ Ἀνώγεια εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα κέντρα λαογραφικῆς τέχνης καὶ δημιουργικῆς χειροτεχνίας στὴν Κρήτη. Τὸ μουσεῖο λαογραφικῆς τέχνης τοῦ Ἀλκιβιάδου Σκουλᾶ (μὲ τὸ παρατσούκλι «Γρυλιός»), ἀποτελεῖ ἕνα ἰδιαιτέρου ἐνδιαφέροντος ἀξιοθέατο στὰ Ἀνώγεια. Συνέχεια

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας…

Οἱ Ναζὶ κατέστρεφαν τὴν Κρήτη καὶ οἱ «διορισμένοι» πατριῶτες ἀναθεμάτιζαν τὴν ἀντίσταση.
Ὅταν οἱ πατριωτικὲς ὀργανώσεις ἀντιστέκοντο στὸν φασισμό, καὶ χιλιάδες ἔχαναν τὴν ζῳή τους, μερικοὶ στέκονταν στὸ πλάι τῶν ἀρχῶν κατοχῆς…

Οἱ μαῦρες σελίδες τῆς Κρητικῆς ἱστορίας... Συνέχεια

Μυστικὲς πολιτισμικὲς ἀξίες

Οἱ περιπέτειες τοῦ Ἔθνους, ἐὰν τὶς δῇς μὲ ψυχρὸ μάτι, δὲν εἶναι κάτι ἄλλο παρὰ δυστυχίες ὀφειλόμενες στὸν ἐξωτερικὸ παράγοντα, ποὺ ἐνεργεῖ κατὰ τέτοιον τρόπο, ὡστὲ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια νὰ συμβοῦν δύο τινά: ἡ δυστυχία νὰ στρέψῃ τὰ ἐνδιαφέροντα τοῦ λαοῦ πρὸς τὰ ἀπολύτως βιοποριστικὰ καί, ἀκολούθως, ἐὰν κάπως λύσουμε τὰ βιοποριστικά μας – μὲ ξένη βοήθεια φυσικά καὶ …ἐπίτηδες – νὰ πέσουμε μὲ τὰ μοῦτρα στὰ ὑλικὰ ἀγαθὰ μέχρις ὅτου χρεωκοπήσουμε καὶ πάλι, ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ἐνᾦ τὴν ἰδίαν ὥρα, ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια, χωρὶς διακοπές, ἄλλοι νέμονται τὰ μυστικά μας! Συνέχεια