Δικαστηρίου ὁμολογίες γιὰ …θάψιμο!!!

Βρὲ τὶ λέει ἡ κα Βίκυ Σταμάτη Τσοχατζοπούλου στὸ δικαστήριο….. Συνέχεια

Ξεχνώντας (καὶ πάλι) νὰ ὑποστηρίξουν τὶς …δικές τους καταγγελίες!!!

….Δηλαδή…
ἐνῶ τὰ ἀντιμνημονιακὰ κόμματα κατεψήφιζαν τὸν νόμο Κατρούγκαλου, καταγγέλοντάς τον ὡς πρὸς τὶς περικοπὲς τῶν συντάξεων, «δὲν εἶδαν» ἢ «δὲν κατάλαβαν» καὶ τελικῶς δὲν κατήγγειλαν τὸ «ρουσφέτι» τῆς κυβερνήσεως, πρὸς ὅσους ἔχουν τὴν βουλευτικὴ ἰδιότητα…
Συνέχεια

Δὲν αἵρεται ἡ ἀσυλία 166 βουλευτῶν, ὑπευθύνων ἐκχωρήσεως Ἐθνικῆς κυριαρχίας!!!

Διαρκῆ (καὶ μὴ παραγραφέντα) ἐγκλήματα:

  1. Ἐγκλήματα κατὰ τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας
  2. Ἐγκλήματα συμμετοχῆς (συμμορίες, ἑταιρεῖες, [βλέπε καὶ ὑπεράκτιες κατὰ τῆς χώρας καὶ τοῦ δημοσίου συμφέροντος], μασσωνικὲς στοές, πολυεθνικὲς καὶ εἰσοδισμὸς μελῶν τους σὲ κυβερνητικὰ σχήματα)
  3. Ἐγκλήματα Κατοχῆς (βλέπε καὶ γερμανικὴ κατοχή, τραπεζικὴ κατοχή, τοκογλυφικὴ κατοχή, σημερινὴ κατοχή…)
  4. Ἐγκλήματα παραλείψεως (βλέπε ΕΛΣΤΑΤ, Γεωργίου, Ἐφόρων, Δικαστῶν, Δημοσίων ὑπαλλήλων, βουλευτῶν, προέδρων βουλῆς, προέδρων δημοκρατίας, κρατικῶν ὑπαλλήλων, ἰδιωτικῶν ἑταιρειῶν ποὺ συμμετεῖχαν στὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς χώρας). Συνέχεια

Ῥίχνοντας νερὸ στὸν …«μῦλο» τῆς χρυσῆς αὐγῆς!!!

Παγκοσμίως, ὅσο κι ἐὰν μᾶς ξεβολεύῃ κάτι τέτοιο, ἔχουν δημιουργηθεῖ ἐκεῖνες οἱ ὑποδομὲς ποὺ ἀπαιτῶνται, γιὰ νὰ ἐλεγχθοῦν ἐκ τῶν ἔσω, κάθε εἴδους πολιτικὲς κινήσεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀπειλήσουν τὶς κρατοῦσες τάξεις, μὲ ἀποκορύφωμα αὐτὲς ποὺ ἀφοροῦν σὲ πατριωτικὲς κι ἐθνικιστὲς ἀντιδράσεις. 

Ἔτσι, στὴν Γαλλία γιὰ παράδειγμα ἔχουμε τὴν Λεπέν, ποὺ ἀκόμη καὶ κατὰ τοῦ πατρός της ἐστράφη, γιὰ νὰ μπορέσῃ νὰ παίξῃ τὸν ῥόλο ποὺ τῆς ἀνέθεσαν, ἔχοντας πάντα στὰ ὑψηλὰ κλιμάκια τοῦ κόμματός της, ὅλους τοὺς ἀναγκαίους …«περιουσίους» ποὺ θὰ ἐλέγχουν, ἐκ τῶν ἔσω πάντα, κάθε προσπάθεια ἀνατροπῆς τῆς κυριαρχίας τους. Συνέχεια

Φωτιά στήν …γειτονιά μας;

 

Ἡ Σερβία δέχεται ἀπειλές, ἀνοικτὲς πλέον, ἀπὸ τὴν πSoro-Ἀλβανία, ποὺ ἐπὶ πλέον ἐλέγχεται καὶ στηρίζεται οἰκονομικὰ καὶ ἀπὸ τὴν Τουρκία καὶ ἀπὸ τὸ Ἰσραήλ.
Ἤδη ἔχει (2010) ἀναγνωρισθεῖ καὶ ἡ ἑβραϊκὴ θρησκεία στὴν γείτονα, ὡς ἐπίσημος θρησκεία, συνοδευομένη φυσικὰ ἀπὸ τὶς ἀνάλογες ἐξαγγελίες, ποὺ δηλώνουν ξεκάθαρες θέσεις ὑπὲρ Ἀλβανίας καὶ σαφὴ ἐπιθετικότητα κατὰ Σερβίας κι Ἑλλάδος… Συνέχεια

Δημοκρατία σημαίνει νὰ πληρώνουμε καλὰ τοὺς …μπουμπούκους!!!

…καὶ νὰ μποροῦν νὰ μᾶς λὲν τὸ ἕνα ψέμμα πίσω ἀπὸ τὸ ἄλλο, παραμυθιάζοντάς μας μὲ ὅλων τῶν εἰδῶν τὶς παπάτζες, πρὸ κειμένου νὰ πληρώνονται στὸ ἀκέραιον οἱ τραπεζῖτες…

Συζητᾶμε γιὰ τὸν (κάθε) μπουμποῦκο, ποὺ «ἐξαργυρώνει» τὰ «Ναί» του καὶ τὶς κωλοτοῦμπες του, ὅπως ὅλοι μέσα στὸ μπουρδελόβουλό τους:

Συνέχεια