Δὲν εἶναι παιχνίδι κι ἂς φαίνεται!!!!

Δὲν εἶναι παιχνίδι κι ἂς φαίνεται!!!!Ὁ μηχανισμός τῶν Ἀντικυθήρων ἒχει μελετηθεῖ σὲ βᾶθος ἀπό τὸν Χρῆστο Λᾶζο. Ἀπὸ τὴν στιγμὴ ὅμως ποὺ ἀπεκαλύφθη ὁ πραγματικός  ῥόλος του (καὶ ἡ χρήσις του) ἐπιστήμονες ἀπὸ ὅλον τὸν πλανήτη ἔχουν ἀσχοληθεῖ γιὰ νὰ ἐμφαθύνουν!

Ἐδῶ σήμερα ἀνεβάζω μίαν προσπάθεια “ἁπλοποιήσεώς” του γιὰ νὰ γίνῃ βαθύτερα κατανοητό ἀπό ὃλους μας, τὸ ἐπίπεδο τῶν γνώσεων καὶ τῶν ἐπιτευγμάτων τῶν προγόνων μας!

Θαυμᾶστε το!

Φιλονόη

Εὐχαριστῶ τὴν Εὐαγγελία ποὺ τὸ μοιράστηκε μαζί μου.

δεῖτε καὶ τὸ:

ἡ τεχνολογία τῶν Ἀρχαίων Ἑλλήνων

(Visited 38 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Δὲν εἶναι παιχνίδι κι ἂς φαίνεται!!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Γῆ στὸν μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Γῆ στὸν μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων. » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ὁ ὑπολογιστὴς τῶν Ἀντικυθήρων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  5. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Γῆ στὸν μηχανισμὸ τῶν Ἀντικυθήρων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply