Ἄρχισαν νά ἁρπάζουν τά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ

Ἄρχισαν νά ἁρπάζουν τά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦὍτι μέ κόπο καί ἱδρῶτα ἀπέκτησαν ὅλα αὐτά τά χρόνια οἱ Ἕλληνες θά περάσῃ στήν κυριότητα τοῦ δημοσίου.

Νέο πολυνομοσχέδιο «σκοῦπα» συζητεῖται, σήμερα στή βο(υ)λή. Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ὅποιος δέν ἔχει νά πληρώσῃ θά μεταφέρει στό δημόσιο ἐμπράγματα δικαιώματα ὅπως, πλήρη ἤ ψιλή κυριότητα, ἐπικαρπία ἀκινήτων καί κινητῶν ἀξιῶν (μετοχῶν, αὐτοκινήτων κλπ).

Ἀργά ἀλλά σταθερά, ἡ κυβέρνησις τῶν ἀνδρεικέλων, μεταφέρει τό δημόσιο χρέος στίς πλάτες, τοῦ ἀδυνάτου νά ἀντιδράσῃ Ἐλληνικοῦ λαοῦ.

Οἱ περισσότεροι ἀδυνατοῦν νά ἀνταποκριθοῦν στήν φορολογική ὑστερία.

Ἀνεργία, ἀναδουλειά, ὑψηλές τιμές, παράνομοι καί ἀντισυνταγματικοί φόροι…..ἔφεραν τόν λαό στά ἔσχατα ὅρια τῆς φτώχειας καί τῆς ἀδυναμίας ἐξοφήσεως τῶν ληστρικῶν φόρων. Δουλεύουν τριάντα, σαράντα χρόνια πληρώνοντας εἰσφορές γιά νά πάρουν μία σύνταξι καί τούς τήν κλέβουν. Ἀποκτοῦν μέ ἱδρῶτα καί αἷμα ἕνα σπίτι ἤ ἕνα χωράφι καί βρίσκουν τόν τρόπο νά τούς τό ἁρπάξουν κι αὐτό.

Μᾶς κυβερνοῦν κλέφτες καί παράνομοι. Τό ἔχετε καταλάβει; Οἱ περισσότεροι ἐθνοπατέρες τίς κινητές καί ἀκίνητες περιουσίες τους τίς ἔχουν στό «ἀπυρόβλητο». Ξέρουν αὐτοί. Ἐπαγγελματίες, ἀπατεῶνες, διά βίου πολιτικοί. Τά «κόκκαλα» πού πετοῦσαν στούς Ἕλληνες γιά νά τούς ψηφίζουν, ὁ λαός  τά ἐπιστρέφει, τώρα, εἰς τό πολλαπλάσιο τῆς ἀξίας των….

…καί ἕπεται συνέχεια….

Δεῖτε λεπτομέρειες:

Εξόφληση χρεών προς το Δημόσιο με σπίτια, αυτοκίνητα και μετοχές

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο με μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων του οφειλέτη προβλέπει ρύθμιση που προωθεί άμεσα η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου ευνοϊκότερου σχεδίου «τακτοποίησης» των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που συνολικά αγγίζουν τα 42 δισ. ευρώ. Παράλληλα προωθείται η άμεση απελευθέρωση του κλάδου των φορτηγών καθώς και ρυθμίσεις για το άνοιγμα του επαγγέλματος των δικηγόρων, πιθανόν με την άρση περιορισμών για τη σύσταση δικηγορικών εταιριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» που συζητείται αύριο στο υπουργικό συμβούλιο, είναι πιθανόν να ενσωματώνεται ρύθμιση με την οποία, οι οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο θα μπορούν να εξοφλήσουν μέρος αυτών, μεταφέροντας στο δημόσιο εμπράγματα δικαιώματα (πλήρη, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) που έχουν σε ακίνητα αλλά και σε κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, μετοχές, κ.α.).

Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλέγμα μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε μια χρονιά εξαιρετικά κρίσιμη για τα δημόσια οικονομικά.

Στα μέτρα που εξετάζονται περιλαμβάνονται επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες:

1. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πολλές δόσεις που θα φτάνουν ή και θα ξεπερνούν τις 60, χωρίς να είναι αναγκαία προκαταβολή. Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων θα προβλέπεται έκπτωση έως και 100% στις προσαυξήσεις που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οφειλών. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης αναμένεται να μειωθεί από τα 500 στα 300 ευρώ.

2. Μπαίνει «φρένο» στην ακύρωση πράξεων διοικητικής εκτέλεσης, εάν ένα από τα χρέη κριθεί ως μη οφειλόμενο

3. Απλοποιούνται οι διαδικασίες για κατασχέσεις και πλειστηριασμούς περιουσιακών στοιχείων

4. Βελτιώνονται οι διατάξεις για την επίλυση φορολογικών διαφορών από την αρμόδια επιτροπή.

Ειδικά όσον αφορά στους δήμους είναι πιθανόν να προωθηθεί διακανονισμός για την εξόφληση οφειλών των δήμων προς το δημόσιο με συμψηφισμό των πόρων που τους χορηγούνται από το Κράτος.

Παράλληλα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προωθεί το ενιαίο σύστημα πληρωμών στο δημόσιο ενώ το υπουργείο Εσωτερικών θα ρυθμίσει τις διαδικασίες λήψης νέων δανείων των δήμων, ενώ θα προβλέπει και παράταση στην προθεσμία αποπληρωμής παλαιότερων δανείων. (πηγή)

Ὅπως διαβάσατε, οἱ δῆμοι τῆς χώρας εἶναι «ἄλλου μπαμπᾶ παιδιά». Ὑπόκεινται σέ εὐνοϊκότερες ῥυθμίσεις, ὡς πρός τά χρέη των.

 

Μινώταυρος

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply