Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς ξεκίνησε κι ἔχει ἀποτελέσματα σὲ …τυρόπιττες!

Εἶναι γιὰ νὰ γελᾶμε φυσικά, ἀλλὰ εἶναι πραγματικότης!
Στὴν Λάρισα ἔπιασαν τέσσερις ὁλόκληρες τυρόπιττες ἄνευ ἀποδείξεως!
Δῆλα δὴ στὴν Λάρισσα ἡ φοροδιαφυγὴ πλέον διώκεται πολὺ σοβαρά…
Οὔτε οἱ τυρόπιττες δὲν μποροῦν νὰ ξεφύγουν!!!Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς φοροδιαφυγῆς ξεκίνησε κι ἔχει ἀποτελέσματα σὲ ...τυρόπιττες!

 

πηγή

Φτοῦ σας βρέ! Φτοῦ σας!
Σκόρδα!

Ἔτσι νὰ πορεύεστε!
Καὶ μὴν πᾶτε κατὰ τὰ μεγάλα σαλόνια… Διότι ὄχι μόνον δὲν θὰ μπορέσετε νὰ κόψετε πρόστιμο, ἤ νὰ ἀφαιρέσετε ἄδειες… Ἀλλὰ σᾶς βλέπω μὲ …δυσμενὴ μετάθεσιν κατὰ …Οὐγκάντα μεριά!
Φτοῦ λοιπόν!
Σκόρδα καὶ πάντα τέτοια!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Σαΐνια ὅμως… Δὲν ἔχετε κάτι νὰ πεῖτε….

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply