Τὸ ῥόδον ἔχει ἀκάνθας.

Τὸ ῥόδον ἔχει ἀκάνθας.Σὲ σένα μιλάω ἄνδρα!
Ποὺ νόμισες ὅτι μπορεῖς νὰ «πλάσῃς» τὴν γυναίκα σου. Νὰ τῆς «δώσῃς ζωή».
Καλὸς ὁ μῦθος τοῦ Πυγμαλίωνος. Ἀλλὰ «κουτσός».
Πρέπει, -διὰ νὰ προκόψῃ ὁ βίος σου-, μιὰ καὶ εἶσαι καὶ «πνευματικὸς ἄνθρωπος», νὰ μελετήσῃς καὶ τὸ «Golem». Τοῦ Γουσταύου Μέιρινκ.

Giulio Bargellini. «Pigmalione».

Φρεάντλης

(Visited 105 times, 1 visits today)
Leave a Reply