Τὸ φῶς κερδίζει πάντα τὶς μάχες…

Τὶς περισσότερες μάχες κερδίζει ὁ καλὸς καιρός…
…ὁ ἥλιος.
Τὰ σύννεφα εἶναι «ἡ Τρόϊκα» τῶν οὐρανῶν!!!
Ἐπελαύνουν, κάνουν τὴν ζημιά τους καὶ ἐκδιώχνονται ἀπὸ τὸν ἤλιο….τὸν ἤλιο..νάτος!!!

Καλημέρα φίλες καὶ φίλοι….μὲ χαμόγελο καὶ ἐμπιστοσύνη στον ἤλιο….

Γιάννης Σαρλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply