Θεμιστοκλῆς. Ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος.

Θεμιστοκλῆς. Ἡ ναυμαχία τῆς Σαλαμίνος.Ἡ Ναυμαχία τῆς Σαλαμῖνος διεξήχθη εἰς τάς 22 Σεπτεμβρίου τοῦ 480 π.χ., εἰς τὰ Στενά τῆς Σαλαμῖνος μεταξὺ τῆς συμμαχίας τῶν ἑλληνικῶν πόλεων καὶ τῆς Περσικῆς Αὐτοκρατορίας.
Ὁ ΜΕΓΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ἔπεισεν τοὺς συμπατριώτας του νὰ κατασκευάσουν πλοὶα (200 τριήρεις) μὲ τὸ ἀσήμι τοῦ Λαυρίου καὶ ἐπέμεινε εἰς τὰς ἀπόψεις του τὴν κρίσιμον στιγμήν ὅσον ἀφορᾷ στἠν ἐπιλογὴν τοῦ πεδίου τῆς μάχης λέγοντας εἰς τὸν καθόλου διορατικὸν Σπαρτιάτη Ναύαρχο Εὐρυβιάδη τὸ περίφημο «πάταξον μεν, ἄκουσον δε».
Ἀκόμη καὶ ὁ Ἀριστείδης ὁ Δίκαιος ἐπέμεινε νὰ μοιρασθῇ τὸ ἀσήμι εἰς τὸν λαό.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 61 times, 1 visits today)
Leave a Reply