Ἐκτροφὴ καὶ …Ἀγωγή!

Ἐκτροφὴ καὶ ...Ἀγωγή!Ἀγγλικὴ γλῶσσα:
  Ἡ λέξη «raise» χρησιμοποιεῖται τόσο γιὰ παιδιά, ὅσο καὶ γιὰ ζῶα (ἐκτροφή). 

Ἑλληνικὴ Γλῶσσα:
Ἠ λέξη Ἀγωγὴ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὰ παιδιά, ἐνῷ γιὰ τὰ ζῷα ἡ λέξη ἐκτροφή.

Αὐτό…

Σωτήρης Παπανικολάου

φωτογραφία

(Visited 37 times, 1 visits today)
Leave a Reply