Γκίκας Χαρδούβελης…

Γκίκας Χαρδούβελης...«Ήταν μία συζήτηση ανάμεσα σε δύο κράτη.
Η Γερμανία έχει άποψη, έχει βοηθήσει την Ελλάδα επανειλημμένως.
Τώρα συζητάμε για να βρούμε μια κοινά αποδεκτή λύση για την επόμενη μέρα».

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 11 times, 1 visits today)




Leave a Reply