Ἕτοιμος κι ὁ διάδοχος τοῦ Κάμερον…

Μετά τον …«Άγγλο» David Cameron οι επικυρίαρχοι ετοιμάζουν για πρωθυπουργό της Αγγλίας τον …«Άγγλο» Ed Miliband. Ἕτοιμος κι ὁ διάδοχος τοῦ Κάμερον...2

Ἕτοιμος κι ὁ διάδοχος τοῦ Κάμερον...4Όχι μόνο …«εκλεκτής» φυλής αλλά και απόφοιτος του London School of Economics των Rothschild.
Κι ο Μαρξιστής πατέρας του Miliband ήταν καθηγητής στο London School of Economics. Ἕτοιμος κι ὁ διάδοχος τοῦ Κάμερον...3Ἕτοιμος κι ὁ διάδοχος τοῦ Κάμερον...1

Ο Bakunin δεν συνέδεσε τυχαία τον Marx με τους Rothschild.
Γι’ αυτό, όπου γράφει για …«Άγγλους» η Ελληνική Ιστορία,  αντικαταστήστε με την λέξη Rothschild άφοβα κι όλα θ’αρχίσουν ν’αποκτούν νόημα.

Σίγμα

Well now, this whole Jewish world which constitutes a single exploiting sect, a sort of bloodsucker people, a collective parasite, voracious, organized in itself, not only across the frontiers of states but even across all the differences of political opinion—this world is presently, at least in great part, at the disposal of Marx on the one hand and of the Rothschilds on the other. I know that the Rothschilds, reactionaries as they are and should be, highly appreciate the merits of the communist Marx; and that in his turn the communist Marx feels irresistibly drawn, by instinctive attraction and respectful admiration, to the financial genius of Rothschild. Jewish solidarity, that powerful solidarity that has maintained itself through all history, united them

Marx, Bakunin, and the question of authoritarianism – David Adam

(Visited 43 times, 1 visits today)




Leave a Reply