Εἶναι ἄσχημο νὰ …ζηλεύουμε τὸν πρωθυπουργό!!!

Εἶναι ἄσχημο νὰ ...ζηλεύουμε τὸν πρωθυπουργό!!!Είναι φυσιολογικός ο φθόνος που νοιώθουν πολλοί, βλέποντας την σταδιακή μεταστροφή του πρωθυπουργού μας και την επιστροφή του στους φιλόξενους κόλπους της μητέρας εκκλησίας.

Είναι ανθρώπινο. Άλλωστε και ο καλός υιός της Γραφής είχε παραπονεθεί στον πατέρα, όταν ο τελευταίος έσφαξε τον μόσχο τον σιτευτό για να γιορτάσει την επιστροφή του ασώτου, ενώ αυτόν που δούλευε και κοπίαζε, χωρίς να εγκαταλείψει ποτέ την πατρική εστία, τον είχε μόνο άξιο για ένα πιάτο ξερά φασόλια.

Πάντα έτσι γίνεται. Τα σιγουράκια κανείς δεν τα εκτιμάει, ούτε τα υπολογίζει. Όλα τα χατίρια στα τζαναμπέτικα παιδιά τα κάνουν οι γονείς. Σε κάθε περίπτωση, είναι ευχάριστο που ο πρωθυπουργός μπήκε στον σωστό δρόμο της ελληνικής μας ευλαβούς παραδόσεως. Χαρά πρέπει να προκαλεί η επιστροφή του, όχι ειρωνείες. Αν και είναι ανθρώπινη η ζήλια, επαναλαμβάνω.

Θέμης Καζαντζίδης

φωτογραφία

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply