Ἀκόμη δὲν ξεχνῶ….

Καὶ οὔτε μπορῶ νὰ ξεχάσω…
Ὅσα χρόνια κι ἐὰν περάσουν… Ὅσες ψευτιὲς κι ἐὰν ἀκούσουμε…
Ὅσα ἀναπάντητα ἐρωτήματα κι ἐὰν παραμένουν ἀναπάντητα…Ἀκόμη δὲν ξεχνῶ....

Ἀτιμώρητο ἔγκλημα.
Οἱ Ἄγγλοι, γιὰ παράδειγμα, οὐδέποτε ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν …«ἀλλαγή» τῶν φερομένων ὡς…«ἰδιοκτητῶν».

Γιατί ΔΕΝ ἀντέδρασαν οἱ Ἄγγλοι ὅταν ἅρπαξαν τήν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι;

Οὔτε ἀπὸ τὸ ἀδικοχυμένο αἷμα…
Ἀντιθέτως μάλιστα βοήθησαν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένουν καὶ τῶν δυνάμεων τοῦ ΟΗΕ, νὰ παγιωθῇ ἡ προδοσία καὶ ἡ γενοκτονία.
Οἱ «σεβαστοί μας σύμμαχοι» γιὰ ἀκόμη μίαν φορὰ μᾶς πρόδωσαν…
Γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, μὲ τὴν βοήθεια καὶ τὴν στήριξιν τῶν τότε ἡγετίσκων-μαριονετῶν, ποὺ μᾶς «κατσικώθηκαν» ἐπὶ πλέον κι ὡς …«ἐθνάρχες»!!!

Ἀλλὰ σήμερα δὲν ἀσχολούμεθα πιὰ μὲ αὐτά…
Ἡ νέα εἰσβολή, οἰκονομική, πολιτική, πολιτισμική, τραπεζική, ἀντισυνταγματικὴ εἶναι ἐδῶ, συμβαίνει τώρα καὶ μᾶς ἀπασχολεῖ πλήρως.
Καὶ πραμγατοποιεῖται αὐτὴ ἡ νέα εἰσβολὴ ἀπὸ τοὺς …«σεβαστούς μας συμμάχους», ποὺ τώρα πιά, μὲ ὅλο τὸ γνωστὸ θράσος τοῦ κατακτητοῦ, εἶναι γεγονός, μὰ οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς φερομένους ὡς «ἠγετίσκους»-μαριονέτες θὰ ἤθελε νὰ τοὺς ἀντιμετωπίσῃ.
Προδοσία τότε… Προδοσίες καὶ τώρα….

Ὁ ἐχθρὸς πλέον αὐτοαποκαλεῖται «Ἕλλην», εἶναι, ὅπως πάντα Ἑλληνόφωνος καὶ κρατᾶ, φαινομενικῶς, τὶς ἐξουσίες ὅλες στὰ χέρια του, παραδίδοντας λαοὺς καὶ λαοὺς στὶς ὀρέξεις τῶν τοκογλύφων.
Κι ἐμεῖς, ἀκόμη μίαν φορά, ὡς νέοι μάρτυρες, καλούμεθα ταὐτοχρόνως νὰ πράξουμε ἀμέτρητα πράγματα.
Μὰ πρῶτα πρῶτα νὰ κρατήσουμε τὴν μνήμη ζωντανή… Διότι λαὸς ποὺ ξεχνᾶ τὴν ἱστορία του ἔχει τελειώσει…

Τώρα λοιπὸν φθάνουμε, σιγὰ σιγά, σὲ ἐκεῖνη τὴν στιγμὴ τῆς ἱστορίας ποὺ ἤ θὰ διαγράψουμε διὰ παντὸς τὶς μνῆμες μας, ἤ θὰ τὰ πιάσουμε, ὅλα, μὰ ΟΛΑ, ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Θὰ τὰ ξαναμάθουμε… Θὰ τὰ ξανακτίσουμε…
Ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἀνθρωπόμορφα κτήνη, ποὺ ἔως τώρα, ἔπιναν καὶ πίνουν τὸ αἷμα τῶν λαῶν, μὰ παραμένουν διψασμένα γιὰ περισσότερο αἷμα, θὰ τελειώσουν.
Κι ἐμεῖς εἴπαμε…
Ἤ θὰ ξαναγίνουμε Ἕλληνες ἤ θὰ τελειώσουμε μαζύ τους.

Ἀκόμη δὲν ξεχνῶ λοιπόν.
Κι ὅσο ΔΕΝ ξεχνῶ παραμένω ζωντανή..
Κι ὅσο παραμένω ζωντανή, τόσο πιὸ γρήγορα θὰ φθάσω σὲ ἐκεῖνο τὸ σημεῖον ἀπὸ ὅπου τὸ Τέλος θὰ εἶνα ὀρατό.

Φιλονόη.

φωτογραφία

 

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply