Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι πολυεπιεικὴς καὶ φιλέσπλαχνος

 

Ὁ Ἀλλὰχ εἶναι πολυεπιεικὴς καὶ φιλέσπλαχνος

Ἡ τιμωρία ἐκείνων οἱ ὁποῖοι πολεμοῦν τὸν Αλλὰχ καὶ τὸν Ἀπόστολό Του, καὶ διαβιοῦν στὴν γῆ ἄσχημα, εἶναι νὰ ἐκτελοῦνται ἢ νὰ σταυρώνονται ἢ νὰ κόβονται τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια ἀντίπλευρα, ἢ νὰ ἐξορίζονται ἀπ’ αὐτὴν τὴν γῆ.
Αὐτοὶ ἔχουν τὴν ἀτίμωση, στὸν κόσμο αὐτόν, καὶ τοὺς περιμένει στὸν ἄλλο Κόσμο μεγάλος παιδεμός, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ μετάνιωσαν, καὶ προτοῦ τοὺς κατακρίνετε, μάθετε ὅτι ὁ ΑΛΛΑΧ εἶναι Πολυεπιεικὴς (καί) Φιλεύσπλαχνος.
Σούρα ἐλ-Μάιντε, 5: 33-34

Δρακᾶτος Ὄθων

(Visited 221 times, 1 visits today)
Leave a Reply