Ὑπάκουο καὶ πρόθυμο προτεκτοράτο καταντήσαμε…

Israel Uber Alles……..

πηγὴ

Τὸ ἑβραιοχριστιανικὸ γεωπολιτικο-οἰκονομικό-ἐνεργειακὸ βυζάντιο ξεκίνησε….
Μένει ἡ σειρὰ τοῦ Αἰγαίου (μετὰ τὴν Κύπρο καὶ τὴν Μέση Ἀνατολή), γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ Μεγάλο Ἰσραήλ.

πηγὴ

Γίναμε τὸ καλλίτερο καὶ πιὸ ὑπάκουο προτεκτοράτο, σὲ αὐτὸ τὸ νέο ἑβραιοχριστιανικὸ ἐνεργειακογεωπολιτικὸ βυζάντιο.

πηγὴ

Ἐμεῖς θὰ πάρουμε μερικὲς πέτρες κι αὐτοί….
…ὅλον τὸν πλοῦτο μας………..
Ὀλεεεεεεεέ………………….

Ἀ.Ἑ.

 

 

(Visited 82 times, 1 visits today)
Leave a Reply