Διαδηλωτές εἰσαγώμενοι μέ χορηγό τήν πρεσβεία τῶν Η.Π.Α.;

Κάπου διάβασα ὅτι ἔρχονταν τῦποι ἀπὸ τὴν Νέα Ὑόρκη γιὰ νὰ διαδηλώσουν.
Διεδήλωναν ὅντως μέ τήν σημαία τοῦ Ἰσραήλ;
Καί μέ τήν χορηγία τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας;

Τί σημαίνει αὐτό;;;

Ὅταν στό (θεοκρατικό) Ἰσραήλ εἶναι ἀδιανόητος ἀκόμη κι ὁ Πολιτικός Γάμος;
Καί γιά αὐτό πηγαίνουν στήν Κύπρο οἱ Ἰσραηλινοί, πού δέν θέλουν σώνει καί καλά τόν Θρησκευτικό Γάμο;

Τρέλλα πωλοῦν;

Ὅπως μέ τούς πρόσφυγες πού ἡ Ἀκτοφυλακή τους δέν ἔχει ἀφίσει οὔτε κουνοῦπι νά εἰσέλθῃ στήν χώρα τους δά θαλάσσης;

Ἀλλὰ στὴν Λέσβο (καὶ ἀλλοῦ) ὑπεδέχοντο τούς πρόσφυγες, σάν νά ἦσαν οἱ νόμιμες ἀρχές τοῦ τόπου…!!!

Λιάρος Διονύσιος

(Visited 134 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Διαδηλωτές εἰσαγώμενοι μέ χορηγό τήν πρεσβεία τῶν Η.Π.Α.;

 1. Αὐτὸ τὸ ὁποῖον φέρει ὁ τῦπος αὐτὸς δὲν εἶναι ἡ σημαῖα τοῦ Ἰσραήλ. Εἶναι ἕνας διαδηλωτὴς ἐβραῖος ἀσφαλῶς τὸ θρήσκευα καὶ ἐθεώρησε καλὸν νὰ φέρῃ τὸ ἰουδαϊκὸν ἔμβλημα. Οὐδὲν τὸ μεπτὸν. Τὰ λοιπὰ ἀναφερόμενα περὶ Ἰσραὴλ εἰς τὸ ἄρθρον εἶναι ἀρλοῦμπες. Καλὸν εἶναι νὰ μὴ ἀναφερόμεθα ἐπὶ πραγμάτων τὰ ὁποῖα ἀγνοοῦμε.
  Ἐπίσης εἰς τὸ ἄρθρον γίνεται ἀναφορὰ περὶ προσφύγων. Ποίους ἐννοεῖ;

  • 1ον. Ἡ φωτογραφία δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ συμβάν, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ διαδίκτυον.
   2ον. Ἔχει μείνῃ πίσω στὰ τῆς ἐνημερώσεως.
   3ον. Γιά αὐτό τί λές;

Leave a Reply