Διατηρώντας συστηματικῶς ἐν καταστολῇ τὴν Δικαιοσύνη

Τὸ μεγάλο κόλπο τῆς «βρώμικης» Δικαιοσύνης
Ἀνύπαρκτος μηχανογράφησις μὲ δόλο.

Στὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ Μπέζος τῆς AMAZON σχεδιάζει ἀποικισμὸ στὴν Σελήνη, ἡ Ἑλληνικὴ Δικαιοσύνη δὲν ἔχει ἀναλυτικὸ μηχανογραφικὸ σύστημα μὲ τὸ ὁποῖο θὰ γνωρίζῃ ὁ κάθε ἐνδιαφερόμενος τὶ δικαστήρια γίνονται (μὲ βάση τὶς παραβάσεις ποὺ καταλογίζονται στοὺς κατηγορουμένους), τὶ ποινὲς ἀνᾷ ἄρθρο τοῦ Ποινικοὺ Κώδικος καταλογίζονται, πόσες καταδικαστικὲς καὶ πόσες ἀθωωτικὲς ἀποφάσεις ἐκδίδονται ἀνᾲ ἀδίκημα καὶ ἄλλα σχετικὰ στατιστικὰ στοιχεῖα.
Ἔτσι εἶναι πρακτικὰ ἀδύνατο νὰ γνωρίζῃ κάποιος τρίτος παρατηρητὴς ἐὰν ἕνας δικαστὴς βόλεψε ἕναν φίλο καὶ τὸν ἀθώωσε ἢ τὸν ἔριξε στὰ χαμηλά, γιἂ ἕνα ἀδίκημα ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὸν καταδικάσῃ ἢ νὰ τοῦ ἐπιβάλῃ σημαντικὰ μεγαλυτέρα ποινή.

Αὐτὴ ἡ τριτοκοσμικὴ «ὀργάνωσις» βολεύει τὰ καθίκια τοῦ συστήματος (ποὺ προφανῶς κουμαντάρουν τὸ δικαστικὸ σύστημα ἐπὶ χρόνια) καὶ μόνον ἐξ αἰτίας τῶν κακῶν ξένων ἀναγκάσθηκε νὰ τὸ ξεκινήσῃ ἡ Δικαιοσύνη.

Φλωρᾶς Γεώργιος

 ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

(Visited 84 times, 1 visits today)
Leave a Reply