Διαρκὴς κι ἀτελείωτος κατήφορος

Ἡ νέα ἀνάρτησις τοῦ Πάνου Καμμένου ὡς συνέχεια στὴν διαμάχη του μὲ τὴν ἐφημερίδα «Παραπολιτικά».

Τὴν τελευταία φορὰ ἐνέπλεξε τὸν υἱό του, ὡς ὑπεύθυνο τῆς ἀτυχοῦς δημοσιεύσεως.

Τώρα ἐμπλέκει τὴν ἡλικιωμένη μητέρα του σὲ μίαν ἀνάρτηση τὴν ὁποίαν μᾶλλον οὐδέποτε θὰ ἐνέκρινε ἡ ἴδια ἡ μητέρα του.

Στὴν ἐν λόγῳ ἀνάρτηση χρησιμοποιεῖ μίαν γλῶσσα ποὺ δὲν ἀρμόζει στὴν θεσμική του ἰδιότητα, καὶ σὰν ἀρχηγὸς πολιτικοῦ κόμματος, ἀλλὰ κυρίως σὰν Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης τῆς χώρας.

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 98 times, 1 visits today)
Leave a Reply