Νοτιοαφρικανὴ μὲ Aids ἐγέννησε στὴν Μυτιλήνη!!!

Σύμφωνα μὲ ἐγκυρότατες πληροφορίες, στὴν Μαιευτικὴ – Γυναικολογικὴ Κλινικὴ τοῦ Βοστανείου Νοσοκομείου Μυτιλήνης στὶς 13 τοῦ  μηνὸς ἐγέννησε μία νοτιοαφρικανῆ λαθρομετανάστις μὲ AIDS!!! (προφανῶς δὲν εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ὑπάρχει τέτοιο κροῦσμα στὸ νησί… ἁπλὰ δὲν ἔτυχε νὰ γεννήσῃ ἐδῶ γιατί τὶς ἔστελναν Ἀθήνα).
Συνέχεια

Φυματίωσις ὑπὸ ἔξαρσιν

Τὰ τελευταία χρόνια, λόγῳ τῆς αὐξήσεως τοῦ ἀριθμοῦ καὶ τῆς μακροχρονίου παραμονῆς τῶν προσφύγων/μεταναστῶν σὲ συνθῆκες ὁμαδικῆς διαβιώσεως, τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου ἐδέχθησαν σημαντικὴ πίεση καὶ ἰδιαίτερα αὐξημένο ἀριθμὸ περιστατικῶν φυματιώσεως, μερικὰ ἀπὸ τὰ ὁποία ἀφοροῦσαν σὲ πολυανθεκτικὲς μορφὲς τῆς νόσου. Συνέχεια

Τὸ «καραβάνι τῆς ἐλπίδος» καὶ οἱ «ἀλληλέγγυες» Μ.Κ.Ο.

Δὲν ὑπάρχει κάποιος εἰσαγγελεύς γιὰ νὰ ἐπέμβῃ σὲ ὑπόθεση ἐκθέσεως ἀνηλίκου σὲ κίνδυνο καὶ παραμέλησή του!!!
Οὔτε θὰ ἀρχίσουν οἱ ἔμμισθοι δικαιωματιστὲς νὰ τσιρίζουν γιὰ αὐτὸ τὸ κοριτσάκι, ποὺ κακοποιεῖται ἐμπρὸς στὶς κάμερες. 

Ἐὰν δὲ αὐτὸ τὸ πλάσμα ἦταν κάποιο ζωάκι, θὰ εἶχαν ἤδη παρέμβη (τοὐλάχιστον) δέκα (10) φιλοζωϊκὲς (καὶ καλῶς θὰ ἔκαναν)!!!

Εἶναι ὅμως γνωστό, ἀπὸ καιρό, πὼς πολλὰ γυναικόπαιδα ποὺ εὑρίσκονται συγκεντρωμένα στὰ κέντρα «προσφύγων» εἶναι «ἐξηγορασμένα». Κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται εὔκολα, ἐφ΄ ὅσον, δὲν μιλοῦν κἂν τὴν ἰδίαν γλῶσσα μὲ τόν, ὑποτιθέμενο, «πατέρα» τους. Ἠγοράσθησαν λοιπὸν ἀπὸ λαθρομετανάστες προερχομένους ἀπὸ τὸ Ἀφγανιστὰν ἢ τὸ Πακιστάν, καθ’ ὅδὸν πρὸς τὶς ἀκτὲς τῆς Μεσογείου, ἀπὸ (πραγματικοὺς) προσφυγικοὺς πληθυσμοὺς τοῦ Ἰρὰκ ἢ τῆς Συρίας, ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ σωθοῦν.’Ἕνας ἀπὸ τοὺς λόγους ποὺ οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν ἀδυνατοῦν νὰ πάρουν ἄσυλο εἶναι καὶ αὐτός.  Συνέχεια

Ποιός πληρώνει τίς …«ἐξεγέρσεις»;

Τοὺς ἀφήνεις -τοὺς ἐξεγερμένους- νὰ κοιμηθοῦν – φυλασσόμενοι- στὴν ὕπαιθρο καὶ τὸ πρωΐ, πάλι φυλασσομένους, τοὺς βάζεις νὰ ἐργασθοῦν σὲ κοινοφελεῖς δραστηριότητες τοῦ νησιοῦ, γιὰ ἀρκετοὺς μῆνες, ἔως νὰ ξεπληρώσουν ὅλα ὅσα ἔκαψαν…

Πλήρωνε Έλληνα ….Εξέγερση στο hot spot της Μόριας – εικόνες από τον εμπρησμό…κάηκαν ολοσχερώς οι υποδομέςΠοιός πληρώνει τίς ...«ἐξεγέρσεις»;1 Συνέχεια

Συλλήψεις στὴν Εἰδομένη

Συλλήψεις στὴν Εἰδομένη

«…Ανάμεσα στους προσαχθέντες είναι πέντε Γερμανοί, δύο Βρετανοί, ένας Ολλανδός, ένας Αυστριακός, ένας Πορτογάλος, δύο Σουηδοί και δύο Έλληνες.
Στην κατοχή του συλληφθέντος Γερμανού βρέθηκε ένα μαχαίρι….» Συνέχεια

Ποιός εἶπε πώς τό ἐμπόριον εἶναι ἐλεύθερον γιά τούς …Ἕλληνες;

Ἡ στοχοποίησις τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ εἶναι γεγονὸς ἀναντίῤῥητο.
Δεκατρεῖς ἔνστολοι πραιτωριανοὶ τοῦ καθεστῶτος τῆς ξενοκρατίας ἐναντίον ΕΝΟΣ γέροντος καστανᾶ!!! Συνέχεια