Ἀρχαῖα …«τουρκικά»;

Ἀρχαῖα «τουρκικά», σκαλισμένα σὲ μνημεῖα τῆς Ἐφέσου…

Ἀρχαῖα ...«τουρκικά»; 1 Συνέχεια

Ἔκθεση τὰ ὄπλα πού… ἔσφαζαν τοὺς Χριστιανοὺς

Ἔκθεση τὰ ὄπλα πού… ἔσφαζαν τοὺς ΧριστιανοὺςΓράφει ὁ Νίκος Χειλαδάκης,
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
Καὶ ὅμως ἔγινε καὶ αὐτὸ στὴν Τουρκία. Μεγάλη δημόσια ἔκθεση στὴν ὁποία ἐκθέτουν κάθε λογὴς ὄπλα μὲ τὰ ὁποία οἱ Ὀθωμανοὶ ἔσφαζαν στὴν ἱστορική του πορεία τοὺς χριστιανούς, πραγματοποιεῖται αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὴν περιοχὴ τοῦ Beykoz, στὴν ἀσιατικὴ ἀκτὴ τῆς Κωνσταντινούπολης. Τὴν ἔκθεση αὐτή, ὅπως ἀναφέρει καὶ ἡ φιλοκυβερνητικὴ τουρκικὴ ἐφημερίδα, Yeni Safak, τὴν ὀργανώνει ὁ δῆμος τοῦ Συνέχεια
Ὁ μπαμπᾶς τοῦ μπαμπᾶ τῶν μογγόλων ποιός ἦταν;

Ὁ μπαμπᾶς τοῦ μπαμπᾶ τῶν μογγόλων ποιός ἦταν;Πρὶν ξεκινήσω νὰ διαβάσω τὸ παρακάτω κείμενον μελετοῦσα τὴν βιογραφία τοῦ Καραϊσκάκη, διὰ χειρὸς Φωτιάδου.
Τί κατάλαβα;
«Μοῦλοι» καὶ οἱ δύο. Ὁ ἕνας ὅμως ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν ἐλευθερία, δίχως νὰ ἐκδικεῖται τοὺς ὀθωμανοὺς ποὺ νικοῦσε καὶ δίχως νὰ σφάζῃ τὶς οἰκογένειές τους καὶ τὰ παιδιά τους. Ὁ ἄλλος κτῆνος ἐκ φύσεως… Μόνον αἷμα χαρακτηρίζει κάθε του βῆμα…
Συγκρίνονται; Ναί, συγκρίνονται… Συγκρίνονται στὸ εἶδος ποὺ καταδεικνύει τὸ ἦθος… Συνέχεια

Ὅταν ὁ φονιὰς δὲν μετανοῇ, εἶναι πανέτοιμος νὰ ξανακάνῃ φόνο!

Ὅταν ὁ φονιὰς δὲν μετανοήσῃ, εἶναι πανέτοιμος νὰ ξανακάνῃ φόνο!Ὅταν λοιπὸν ὁ Τοῦρκος, ποὺ γενοκόνησε τόσα ἐκατομμύρια ἀνθρώπων, δὲν μετανιώνει, εἶναι πανέτοιμος, ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ, νὰ ἐπαναλάβῃ τὰ ἐγκλήματά του.

Ἄλλως τε, αὐτὸ δὲν τὸ λέω ἐγώ…
Τὸ λὲν οἱ ψυχολόγοι, οἱ ἐγκληματολόγοι, οἱ μελετητὲς τῶν ἀκραίων συμπεριφορῶν. Ἐὰν δὲν μετανοήσῃ ὁ ἐγκληματίας, εἶναι δεδομένον πὼς θὰ ἐπαναλάβῃ ἄπειρες φορές, τὸ ἔγκλημά του.

Ὅσο λοιπὸν κρατᾶ τὸ παιχνίδι τους καὶ τὸ κρυφτούλι τους, νὰ γνωρίζουμε πὼς ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὰ ἴδια κτήνη, τὰ ὁποῖα ἀντιληφθήκαμε ἄριστα, τὸ πόσο ἀκραῖα εἶναι καὶ τὸ ποῦ μποροῦν νὰ φθάσουν.
Συνέχεια

Ἡ μπαμπεσιὰ τῶν Τούρκων.

Η ΜΠΑΜΠΕΣΙΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ. Αλβανοί, Λίβυοι, Πομάκοι

Πολλές φορές αναφερθήκαμε για την βαρβαρότητα, ως κυρίαρχο στοιχείο της τουρκικής κοινωνίας και της πολιτικής. Οι βαρβαρότητες και οι γενοκτονίες που έχουν διαπραχθεί στην γειτονική χώρα, είναι παγκοσμίως γνωστές..
 Ἡ μπαμπεσιὰ τῶν Τούρκων.1
Μέχρι σήμερα όμως κανένας δεν ανέφερε και δεν περιέγραψε ένα πολύ χαρακτηριστικό γνώρισμα τους: την Μπαμπεσιά. Η ελληνική γλώσσα, αν και διακρίνεται για την πληθώρα και τον πλούτο του λεξιλογίου της, δεν μπορεί να εκφράσει την ακριβή έννοια της λέξης Μπαμπεσιά. Η μπαμπεσιά χρησιμοποιείται και για σύνολα ανθρώπων π.χ. οι Ούννοι εθεωρείτο ότι ήταν μπαμπέσικος λαός. Συνέχεια
Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη!

Εἶναι κτήνη τελικῶς!
Καὶ εἶναι ὅλοι τους!
Στὴν χθεσινή μου σημείωσι, μὲ τίτλο:

Ὁ Κεμὰλ ποτὲ δὲν ἔφυγε…

ἔγραφα πὼς ἡ λογικὴ τῆς γενοκτονίας ἦταν νὰ προκαλέσῃ συνθῆκες σόκ, πρὸ κειμένου νὰ τρομοκρατήσῃ, νὰ ἀκινητοποιήσῃ καὶ τελικῶς νὰ ὁμογενοποιήσῃ μίαν κοινωνία. Κι ἐπέτυχε!!!Ἐμεῖς μιλᾶμε γιὰ γενοκτονία κι αὐτοὶ μιλοῦν γιὰ νίκη!

Συνέχεια