Γιατὶ οἱ εἰκόνες δὲν εἶναι τὸ πρόβλημα

Σᾶς ἐνοχλοῦν οἱ εἰκόνες;

Καλὰ κάνουν! Συνέχεια

Διαρκῶς πειραματόζωα;

Ἕνα στρατιωτικὸ πειραματικὸ ἐμβόλιο σκότωσε 50-100 ἑκατομμύρια ἀνθρώπους τὸ 1918.

Τό ἐδικαιολόγησαν ὡς …«Ἰσπανικὴ Γρίππη»…;; 

Συνέχεια

Χημικὴ οὐσία ποὺ προκαλεῖ στειρότητα καὶ ἀποβολὲς ἀνευρέθη σὲ ἐμβόλια τετάνου!

Εάν όλα αυτά είναι αλήθεια νομίζω ότι σαν ανθρώπινη οικογένεια και κάτοικοι του πλανήτη Γη θα πρέπει να αλλάξουμε αντιλήψεις και νοοτροπία για να επιβιώσουμε, δεν τίθεται θέμα πλέον αναπτύξεως ή ευημερίας ολόκληρου του πλανήτη, αλλά τίθεται θέμα επιβιώσεως.

(Ευχαριστώ την Natural News για αυτήν την σημαντική ιστορία.) Συνέχεια

Ὑπάρχουν οἱ Ἄνθρωποι καί τά Ἀνθρωποειδῆ;

Γιατί κάποιοι ἄνθρωποι προγραμματίζονται τόσο εὔκολα καί καθίστανται ὑποχείρια ἐνῶ ἄλλοι ὄχι;
Γιατί παρατηροῦμε τόσον μεγάλη διαφορά σήμερα, σέ σημεῖο πού φθάνουμε πλέον νά ὁμιλοῦμε γιά ἀνθρώπους καί γιά ἀνθρωποειδῆ;

Ὅταν οἱ ναζὶ ἐφήρμοσαν τὶς δοξασίες τῶν δυσγενετιστῶν ἀπὸ τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο καὶ τὶς Η.Π.Α., πιστεύοντας ὅτι μὲ τὸν «προγραμματισμό» καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου θὰ κατασκευάσουν κάποιαν …ἀνωτέρα φυλή, ὁ Ἔβολα παρετήρησε ὅτι τὸ μόνον ποὺ θὰ συμβῆ εἶναι νὰ κατασκευάσουν εὐπαρουσίαστα ζῶα!

Συνέχεια

Ἱεροεξεταστὲς τῆς ἐποχῆς μας!!!

Σύγχρονοι ἱεροεξεταστὲς

Στὴν Βρεταννία τὴν δεκαετία τοῦ ’80, μόνον τέσσερα (4) στὰ 10.000 παιδιὰ παρουσίαζαν αὐτισμό.
Σήμερα τὸ ποσοστὸ ἔχει ἐκτοξευθεῖ στὸ ἀπίστευτο ποσοστὸ ἕνα (1) στὰ ἑξῆντα τέσσερα (64) – δὲν ξέρουμε τὸ γιατί.

Συνέχεια

Χοιράνθρωποι ἀπ΄ εὐθείας ἀπὸ τὴν …Κίρκη!!!

Ἐπιστήμονες μεγάλωσαν ἐπιτυχῶς τὸ πρῶτο ἔμβρυο χιμαίρας, τὸ ὁποῖον περιέχει κύτταρα ἀπὸ γουροῦνι κι ἄνθρωπο, μὲ σκοπὸ τὴν δημιουργία ὀργάνων μεταμοσχεύσεως.

Συνέχεια