Χῆρες κι ὀρφανὰ …λίθων καὶ ξένων νεκρῶν!!!

Ἄλλο Ἱστορία κι ἂλλο προπαγάνδα…

Σὰν σήμερα…

Τὴν ἡμέρα ποὺ τὰ Γερμανικὰ στρατεύματα ἀποχωροῦσαν ἀπ’τὴν Ἀθήνα, ἀφοῦ ὑπέστειλαν τὴν σημαία τους καὶ κατέθεσαν στέφανο στὸν Ἀγνωστο Στρατιώτη (κάτι ποὺ δὲν ἔκαναν οἱ κ.κ. Λαμπρῶφ καὶ Ὀμπάμα…), ὁ Στρατηγὸς Φέλμι, Στρατιωτικὸς Διοικητὴς Ἀθηνῶν, ἐστράφη στοὺς συγκεντρωμένους Ἕλληνες καὶ τοὺς εἶπε κουττάζοντας τὸν ἀρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό: Συνέχεια

Ἱστορία …στρογγυλοποιημένη!!!

Πῶς γράφουν Ἱστορία οἱ ἀπολογητές τῶν σφαγῶν τῆς Ἀριστερᾶς τό 1943-44; Συνέχεια

Βομβαρδίζοντάς μας μὲ συμμαχικὴ …«ἀγάπη»!!!

Κατὰ «λάθος» κι’ ἐξ ἐπίτηδες «συμμαχικοί» βομβαρδισμοί…

Οἱ καλοί μας σύμμαχοι, τῶν ὁποίων οἱ πράκτορες μᾶς κυβερνοῦν ἀκατάπαυστα μετὰ τὴν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, μὲ πολὺ ἀγάπη, βομβάρδισαν τὴν Θεσσαλονίκη σκοτώνοντας 1000 ἀμάχους καὶ τὸν Πειραιᾶ, σκοτώνοντας τοὐλάχιστον 10000 ἀμάχους. Συνέχεια

Εἶναι ἀνιστόρητοι, εἶναι καὶ ἀνεγκέφαλοι!

Εἶναι ἀνιστόρητοι, εἶναι καὶ ἀνεγκέφαλοι!

 

ναφέρομαι στ καρντάσια! 

Τν καναν τν περπαραγωγή τους κα τρίβουν τ χέρια τους!

Τώρα λοιπν λα χουν καλς!

Συνέχεια

Ἴμια, ἀλήθειες καὶ ψέμματα.

Σήμερα θά ξεκινήσω μέ μίαν καταγγελία ποὺ ἔχω λάβει ὡς μήνυμα.

Στό βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Γ’  Γυμνασίου ἀναφέρονται κάποιες λεπτομέρειες ἀναφορικῶς μὲ τὰ Ἴμια. Λεπτομέρειες ποὺ καθόλου δὲν φωτίζουν τὴν ὑπόθεσι σὲ ἐκπαιδευτικό ἐπίπεδο καὶ φυσικά θέτουν βάσεις γιὰ ἀμφισβητήσεις συνόρων.

Τό ἀκριβῶς συμβαίνει;

Συνέχεια