Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἠλιθίων ὀλιγωρία ἀλλὰ γιὰ συνειδητὴ προδοσία

Αὐτὸ ποὺ μὲ στεναχωρεῖ δὲν εἶναι αὐτὰ ποὺ λέει ὁ Ἐρντογάν.
Αὐτὸ ποὺ μὲ φρικάρει εἶναι, ὅτι μπορεῖ νὰ τὰ κάνῃ.

Συνέχεια

Ὑφίσταται (καί) ἠλεκτρονικός πόλεμος στό Αἰγαῖον;

Σκάφος ἠλεκτρονικοῦ πολέμου τοῦ Τουρκικοὺ ναυτικοῦ «Τσάνταρλι» πραγματοποιεῖ ὑποκλοπὲς σὲ σταθερὰ καὶ κινητά, μπλοκάρει καὶ τὶς ἐπικοινωνίες τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεών μας καὶ δημιουργεῖ καὶ σοβαρὰ τεχνικὰ προβλήματα στὶς πτήσεις.. Συνέχεια

Χάσαμε κάποιους αἰτοῦντες ἄσυλο;

Ποιός τούς θυμᾶται ἄρα γέ;
Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὀκτώ, «Τοῦρκοι» λέει, ποὺ ἔγιναν …23 κι ἀν τὶ νὰ καταλήξουν στὴν Βουλγαρία γιὰ νὰ σωθοῦν, μᾶς ἦλθαν ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς μπερδέψουν ἀκόμη περισσότερο.

Χάσαμε κάποιους αἰτοῦντες ἄσυλο;2 Συνέχεια

Ὅπως στρώνεις κοιμᾶσαι…

Δεῖτε ἀνάρτηση Τούρκου Δημάρχου Ἀγκύρας στὸ twitter!

«Ἐξ αἰτίας τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης, τὰ νησιὰ ποὺ εἶναι σὲ μπλὲ χρῶμα ἐδόθησαν στὴν Ἐλλάδα. Καὶ ἀκόμη κάποιοι ἄνθρωποι λὲν ἀναίσχυντα ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ ἐπιτυχία». 

Ὅπως στρώνεις κοιμᾶσαι... Συνέχεια