Διεμφυλική ὀρατότης;

ΠαγκόΖμια ἡμέρα διεμφυλικῆς ὁρατότητος, σήμερα.

Συνέχεια

Ὑπόδικοι καὶ συνεργοί τους ποὺ μᾶς κουνοῦν τὸ δάκτυλο…

Ὁ ἕνας εἶναι ἤδη φυλακή.
Οἱ μισοὶ εἶναι καταδικασμένοι μὲ ἀναστολή.
Οἱ ὑπόλοιποι μισοὶ εἶναι ὑπόδικοι.
Ὁ ἀρχηγός τους δὲν εἶδε, δὲν ἄκουσε… Συνέχεια

Δέν θά ἀλλάξη ὁ Ἕλλην;

Ἀκούω δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ πὼς «ὁ Ἕλλην οὐδέποτε θὰ ἀλλάξη!».

Συνέχεια

Διαφορετικὴ μεταχείρισις ἀσθενῶν σὲ «μικρὲς ἐφημερίες»…

Οἱ «ἀνθρωπιστικὲς ὀργανώσεις» φέρνουν στὶς «μικρὲς ἐφημερίες» τῶν κρατικῶν νοσοκομείων, ἀσθενεῖς μὲ μολυσματικὲς ἀσθένειες (AIDS κλπ), γιὰ νὰ κάνουν ἡμερήσιες νοσηλίες (αἱμοκαθάρσεις κλπ), μὲ ἀπόλυτο σειρὰ προτειραιτότητος, ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀσθενεῖς. Συνέχεια

Χρωστᾶς στό κράτος; Ἔ, εἶσαι ἀπατεών!

Ἐχθὲς  στὸ ΚΕΑΟ.

Ἐμπρός μου κακομοίρης ἰδιοκτήτης ταβέρνας, μὲ ὀφειλὴ σχετικὰ μικρή, τοῦ ὁποίου τοῦ εἶχαν στείλη δικαστικὸ ἐπιμελητή, γιὰ νὰ καταγράψῃ τὰ πέντε τραπέζια καὶ τὶς εἴκοσι καρέκλες. Συνέχεια

Ὥρα νὰ ἀπενοχοποιήσουμε τὰ ξενῦκτια τῶν νέων…

Ὅσο ἤμασταν νέοι (δὲν λέω πὼς γεράσαμε… Ἁπλῶς ὡριμάσαμε…) ἤμασταν κι ἄτρωτοι. Θεοί… Δὲν μᾶς ἄγγιζε κάτι…

Συζητοῦσε μὲ τὸν υἱὸ τῆς Φ., τὸν Δ., 17 ἐτῶν παλληκάρι!
Τὸν ἔκανα νὰ μοῦ δόσῃ τὸν λόγο του γιὰ κάτι.
Τώρα ποὺ ἀνδροποιεῖται εἶναι νομοτελειακὸ τὸ ὅτι θὰ βγαίνη μὲ τοὺς φίλου του γιὰ νὰ διασκεδάσουν.
Μερικοὶ ἀπὸ αὐτούς, λογικά, σὲ ἕναν περίπου χρόνο, θὰ πάρουν δίπλωμα ὁδηγήσεως.
Συνέχεια