Ὥρα νὰ ξαναχορέψῃ ὁ Ἄκης…

ἂ ῥὲ Ἄκη… ἄρχοντα!

ποὺ χόρευες ζεϊμπέκικο καὶ ἔχυναν καθαρίστριες καὶ τηλεφωνήτριες σὲ 17 οἰκοδομικὰ τετράγωνα… Συνέχεια

Ἱστορίες Προδοσίας μὲ δική μας συνυπευθυνότητα…

εἶναι ἀστεῖο νὰ πιστεύῃ κάποιος ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς Πατρίδος ἔγινε τὰ τελευταῖα 20-40 χρόνια, μόνον καὶ μόνον γιατὶ οἱ προδότες καὶ οἱ πληρωμένοι φονιάδες τοῦ Ἔθνους ξεδιάντροπα πιὰ ἐδήλωναν τὸ μῖσος τους πρὸς αὐτὸν τὸν Λαό… Συνέχεια

Ξανὰ τὰ ἴδια μὲ τοὺς ἀγρότες…

Καπελωμένοι, κλείνουν τοὺς δρόμους, κατὰ τὰ προσφιλῆ τῶν ἐργατοπατέρων τους..
Οὔτε μία φορὰ πιὰ νὰ σηκώσουν κεφάλι…
Οὔτε μία φορὰ νὰ πετάξουν τὰ συνδικαλιστικὰ καθάρματα στὰ ἀζήτητα…
Οὔτε μία φορὰ νὰ δράσουν χωρὶς αὐτά……. Συνέχεια

Χριστούγεννα τῶν …φιλοπτώχων!!!

«Χριστούγεννα» γύρω μας… τὸ πνεῦμα εἶναι ἐδῶ…

Ποὺ σὲ καλεῖ οἰκογενειακῶς στὰ ἐταιρικὰ παιδικὰ party’s, ποὺ δίνουν καὶ ἕνα δωρώκι στὸ παιδί σου καὶ ποὺ εἶσαι τόσο ὑπόχρεος, ποὺ τὸ κεφάλι σου κοντεύει νὰ χωθῇ στὰ πόδια σου, εἰς ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης.

Αὐτὸ τὸ σύστημα εἶναι εὑρέως διαδεδομένο καὶ σὲ μεγάλες ἑλληνικὲς ἐἑταιρείες τῆς …φιλοπτώχου! Συνέχεια

Φταῖκτες ὅλοι οἱ ἄλλοι;

Φταῖκτες ὅλοι οἱ ἄλλοι;

εἶναι ἀστεῖο νὰ πιστεύῃ κάποιος ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς Πατρῖδος ἔγινε τὰ τελευταία 20-40 χρόνια, μόνον καὶ μόνον γιατὶ οἱ προδότες καὶ οἱ πληρωμένοι φονιάδες τοῦ Ἔθνους, ξεδιάντροπα πιά, ἐδήλωναν τὸ μῖσος τους πρὸς αὐτὸν τὸν Λαό… Συνέχεια

Ὑπηρετώντας μίαν ἀκόμη ἐθνοπροδοσία…

Ὑπηρετώντας μίαν ἀκόμη ἐθνοπροδοσία...μὲ φορολογικὲς «διασταυρώσεις» γιὰ νὰ καταπιοῦν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει νὰ καταπωθῇ, λὲς καὶ τὰ λεφτά (μας) τὰ βγάζαμε παρέα μὲ τὰ κυβερνητικὰ τσογλάνια, ποὺ οὐδέποτε δούλεψαν (!!!) στὴν ζῳή τους… Συνέχεια