Δικά μας λάθη νά διορθωθοῦν ἀπό …θεϊκό χέρι;

«Μάταιόν ἐστι παρὰ θεῶν αἰτεῖσθαι ᾆ τὶς ἑαυτῷ χορηγῆσαι ἱκανός ἐστι.»

(ἀπόδοση στὴν νέα ἑλληνική: εἶναι μάταιον νὰ ζητᾷ κάποιος ἀπὸ τοὺς θεοὺς αὐτὰ ποὺ μπορεῖ νὰ προσφέρῃ μόνος του στὸν ἑαυτόν του.)

Ἐπίκουρος

Συνέχεια

Θεωρώντας ὡς σωτήρα τὸν …δυνάστη τους!!!

Οἰκογένειες Rothschild καὶ Rockefeller!
Οἰκογένειες οἱ ὁποῖες -γιὰ εὐνοήτους λόγους- δὲν συμπεριλαμβάνονται στὴν ἐτησία ἀξιολόγηση τοῦ ψευδοοίκου «Forb’s»μὲ τοὺς πλουσιοτέρους ἀνθρώπους. Συνέχεια

Φθάνει ἡ στιγμὴ πληρωμῆς γιὰ τοὺς …«Ἀριδαίους»!!!

«… ἀλλὰ τὸν Ἀρδιαῖο καὶ τοὺς ἄλλους, ἀφοῦ τοὺς ἔδεσαν μαζὺ χέρια, πόδια καὶ κεφάλι, τοὺς ἔβαλαν κάτω καὶ τοὺς ἔγδαραν, καὶ ὕστερα τοὺς ἔσερναν ἔξω, δίπλα στὸν δρόμο, ἐπάνω σὲ ἀσπαλάθους, ξεσκίζοντας ἔτσι τὸ σῶμα τους καί, κάθε φορά, ἔλεγαν στοὺς διαβάτες γιατὶ τοὺς κάνουν ἔτσι καὶ πῶς θὰ τοὺς πᾶν νὰ τοὺς ῥίξουν στὸν Τάρταρο.»

Συνέχεια

Δρυὸς πεσούσης πᾶς ἐργολάβος …ἀντικαθίσταται!!!

Ἰβὰν Σαββίδης!
Τὸ ῥεμάλι τῆς Κοκκίνου Πλατείας!
Ὁ πράκτωρ τῆς FSB!
Τὸ «δεξὶ χέρι» τοῦ Βλαντιμῆρ Βλαντιμίρεβιτς Ποῦτιν!
Ὁ … Πόντιος ποὺ ἀρνεῖται νὰ μάθῃ ἑλληνικά!!! Συνέχεια

Λέγεται καὶ χειραγωγουμένη ἀποχαύνωσις

«Ἡ ἐπανάστασις τῶν μαζῶν, θὰ ξεκινήσῃ ἀπὸ τὰ σχολεῖα»…

Συνέχεια

Ὥρα νὰ παύσῃ ἡ δολοφονία τῶν …φυτῶν!!!

Πρὸς χορτοφάγους:
Συνέχεια