Θὰ ἔχης ὅμως δημοκρατία κι εὐρῶ…

Τὸ θέμα εἶναι ἁπλὸ καὶ λογικό: Συνέχεια

Θεωρίες …καταῤῥεύσεως…!!!

  1. Λίγο μετὰ τὸ Πάσχα, θ’ ἀνακοινωθοῦν ἐκλογές.
  2. Οἱ ἐκλογές, δὲν θὰ ὁδηγήσουν κάπου.
  3. Θὰ προσπαθήσουν νὰ φτιάξουν «κυβέρνηση κοινῆς ἀποδοχῆς», ἀλλὰ δὲν θὰ τὰ καταφέρουν. Συνέχεια

Ὥρα γιὰ …τρολιές!!!

Ὥρα γιὰ τρολιά…

Αὐτὴ ἡ φωτογραφία, «παρελαύνει» ἀπὸ ἀντἲ-προχθὲς στὸ διαδίκτυον.
Ἐχθές, μοῦ ἐζητήθη νὰ τὴν σχολιάσω. Συνέχεια

Καταγγελία κατὰ Προϊσταμένου Εἰσαγγελίας Θεσσαλονίκης γιὰ τὰ ἐπεισόδια τοῦ Ὡραιοκάστρου

Τὸ παρακάτω, λόγῳ τῆς φύσεως τοῦ θέματος, μετετράπη ἀπὸ τὴν Εἰσαγγελία Χαλκίδος, αὐτομάτως σὲ μήνυσιν.

Πρός:
Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Χαλκίδος
Χαλκίδα,

23 Φεβρουαρίου 2017
Συνέχεια

Χώρα …«προσφύγων» κι …«αὐθορμήτων» διαδηλωτῶν!!!

Μία …διπλὴ ἀποκάλυψις σήμερα!!! Dimension!
Στὶς δύο ἀποκαλύψεις, ἡ μία …δῶρο!!!
Συνέχεια

Χαλάλ-ίδικες πιστοποιήσεις τροφίμων;

Μία ἀποκάλυψις …βόμβα γιὰ τὰ τρόφιμα…
Ὅποιος  ἐρμηνεύσῃ σωστὰ  αὐτὴν τὴν ἀποκάλυψη, θὰ καταλάβη πάρα πολλά…

Συνέχεια