Θά γίνῃς Ἕλλην ἤ θά μείνῃς ἀνθρωπάκος;

Ἄκου ἀνθρωπάκο…
Μπορεῖς νὰ τρέξῃς.
Μὰ δὲν μπορεῖς νὰ κρυφθῇς.

Συνέχεια

Βαθύτερα νοήματα τῆς δημοκρατίας

Τὸ βαθύτερο νόημα τῆς δημοκρατίας:

5.650.000 ψηφοφόροι, σπεύδουν διατεταγμένα νὰ ἐπιλέξουν 300 «σοφούς» ποὺ θὰ τοὺς ἐκπροσωποῦν στὴν Βουλή.
Οἱ 300 σοφοὶ ποὺ ἔχουν ἐπιφορτισθῇ μὲ τὸ καθῆκον τῆς ἐκπροσωπήσεως τῶν ψηφοφόρων, πράττοντας σοφά, εἴτε «ἐξαφανίζονται» στὶς κρίσιμες στιγμές, εἴτε δηλώνουν «παρών» ἢ «παροῦσα», γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὶς συνέπειες. Συνέχεια

Διφορούμενα κι ἀσαφῆ διαφημιστικά μηνύματα;

Κάθομαι, ποὺ λέτε, ὁ ἄνθρωπος νὰ δῶ λίγη τουβούλα…
…καί τί βλέπω…;
Τὴν διαφήμισῃ τῆς Gillette! Τήν ἔχετε προσέξῃ;
Ἡ ἀτάκα τοῦ ἐκφωνητοῦ εἶναι ἀνεπανάληπτος!!!
Συνέχεια

Ζητήματα δισεπίλυτα ἐκ τῆς ἀλλαγῆς φύλου…

Κῦττα τώρα τὶ συνδυαστικὲς σκέψεις μοῦ κάθισαν στὴν καούκα…
Ἀφορμὴ ἐστάθη μία ἀνάρτησης τοῦ διαδικτυακοῦ μου φίλου Γ. Κ. ποῦ διερωτᾶται ἐὰν τὰ ἄτομα ποὺ θὰ κάνουν δήλωση ἀλλαγῆς φύλου, θὰ πρέπῃ νὰ ἀλλάξουν καὶ ΑΦΜ… Συνέχεια

Ὥρα πιὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὰ …πραγματικά μας προβλήματα!!!

Ὡραία…

Καὶ τώρα ποὺ σᾶς ἔφυγε ὁ πόνος για τὴν ἀλλαγὴ φύλου καθὼς σὲ μία trans βουλὴ ψηφίσθηκε ἕνα trans νομοσχέδιο, ἀπὸ trans βο(υ)λευτές, μιᾶς trans κυβερνήσεως καὶ trans κομμάτων, μὲ trans ἀκροατήριο στὰ θεωρεῖα, Συνέχεια

Ποιός (πραγματικά) διοικεῖ τήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί 30 χρόνια;

Ἐρώτημα γιὰ δυνατοὺς …λύτες: Ποιός διοικεῖ τήν Ἑλλάδα ἐδῶ καί σχεδόν 30 χρόνια;
Νὰ δόσω καὶ μίαν βοήθεια…: τὸ παρατσοῦκλι του εἶναι «ὁ μικρός»…

 

Ὥρα ὅμως νὰ ἀπαντήσω στὸ σημερινό μας ἐρώτημα…

Ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια (ἀπὸ τὸ 1987 συγκεκριμένα), ἀκούγεται συνέχεια ἀπὸ ὑψηλὰ ἱσταμένους πολιτικοὺς κύκλους ἡ φράσις: «ἔ, ἐν τάξει. Θὰ τὸ λύσῃ ὁ μικρός»…
Ἀκούγεται ἐπίσης ἡ φράσις: «πῆγες ἀπ’ τόν μικρό;».
Συνέχεια