Θεοὺς σέβου

«Θεοὺς σέβου»!
Τὸ τρίτο ἀπὸ τὰ Δελφικὰ Παραγγέλματα! Πιὸ σαφές, δὲν γίνεται: «Νὰ σέβεσαι τοὺς θεούς»!

Συνέχεια

Διότι πάντα οἱ ὄμορφες χῶρες, ὄμορφα καίγονται

Οἱ ὄμορφες Χῶρες, ὄμορφα καίγονται…

Ἡ μισὴ Ἑλλὰς εὑρίσκεται μέσα στὶς φλόγες.

  • Στὴν ἠπειρωτικὴ χώρα, στόχος οἱ ἐλαιῶνες καὶ τὰ μελίσσια.
  • Στὰ Ἑπτάνησα, στόχος ἡ μαύρη ἐλάτη. Συνέχεια
Ὥρα νὰ στείλουμε τὰ κόμματα στὴν …χωματερὴ τῆς Ἱστορίας!!!

Ἀκούω πολλοὺς ποὺ ἀναφερόμενοι στὰ κόμματα, μιλοῦν γιά… «ἰδεολογίες». Κομμουνιστικὴ ἰδεολογία, φιλελευθέρα ἰδεολογία, συντηρητικὴ ἰδεολογία, σοσιαλιστικὴ ἰδεολογία, ἐθνικοσοσιαλιστικὴ ἰδεολογία κοκ…

Μέχρι πρὶν ἀπὸ τριάντα χρόνια, πράγματι ὑπῆρχε ἡ ἑκάστοτε ἰδεολογία. Ἀλλὰ μόνον στοὺς ὀπαδοὺς τῶν κομμάτων. Ἡ ἡγεσία τους, οὐδέποτε εἶχε κάποιαν ἰδεολογία. Ἀπόδειξις αὐτοῦ, τὸ ὅτι εὔκολα ἄλλαζαν κομματικὸ μαντρί.
Ἡ ἑκάστοτε ἰδεολογία, ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν μίαν πανάκεια μαντροποιήσεως τοῦ λαοῦ. Ἑνὸς λαοῦ ποὺ παρασύρεται ἀπὸ ὄμορφα λόγια, κούφιες ὑποσχέσεις καὶ σαθρὲς ἰδεοληψίες, ποὺ στὴν τελικὴ ἀποδεικνύονται «ἀκάλυπτες ἐπιταγές». Συνέχεια

Γίνεται τῆς …Ἑλλάδος!!!

Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς ἐμάγευσαν…
Μᾶς πῆραν τὸ μυαλό…!!!

Στὴν Πράγα γίνεται τῆς… Ἑλλάδος!!!

Συνέχεια

Ὥρα παραιτήσεως τῶν …«Παραιτηθεῖτε»!

Παρὰ τὴν διαφήμιση ποὺ ἔπεσε στὸ ΣΚΑΪ πρωτίστως, ἀλλὰ καὶ στὰ ὑπόλοιπα ΜΜΕ δευτερευόντως, ἡ συγκέντρωσις τῶν ἐβραιοδούλων «Παραιτηθεῖτε», σημείωσε παταγώδη ἀποτυχία!!!
Συνέχεια

Ζητώντας δικαίωσιν…

Πέντε ἄβατα διαθέτει ἡ Χώρα ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό:

  1. Ἄβατον Ἁγίου Ὅρους
  2. Ἅβατον Ἐξαρχείων
  3. Ἄβατον Ζεφυρίου
  4. Ἄβατον Ἀσπροπύργου καὶ
  5. Ἄβατον Μενιδίου! Συνέχεια