Φεμινιστικῆς ἡμέρας …ἀδιάφορα συμβάντα!

Ὑποθέτω ὅτι οἱ φεμινίστριες ποὺ θὰ ἐνασχολήθησαν σήμερα, παγκόσμια ἡμέρα τῆς γυναῖκας, μὲ τὰ δικαιώματα τῶν γυναικῶν, θὰ μᾶς ποῦν καὶ δύο λόγια γιὰ αὐτὸ ποὺ βλέπουμε στὴν εἰκόνα…

Συνέχεια

Ἰδιαιτέρως ἀνθεκτικὸ ἐπάγγελμα …«μητσοτάκης»!!!

Τί νομίζατε;
Μόνον ἐπάγγελμα ΠΑΣΟΚ ὑπάρχει;

Ἐδῶ γλέπουμε καὶ τὸ ἐπάγγελμα «Μητσοτάκης», ποὺ ἀντέχει πιὸ πολὺ στὸν χρόνο.

Συνέχεια

Ἱστορικό ἀφιέρωμα στήν 25η Μαρτίου;

Πληροφοροῦμαι ὅτι αὐτὸ τὸ ποίημα ἐδόθη σὲ μικρὸ μαθητή, γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἑορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου.

Συνέχεια

Δοξάζονται οἱ λέσχες καὶ οἱ στοές τώρα τελευταία…!!!

Πολλὲς ἐπιτυχίες τελευταίως ἔχουν οἱ λέσχες καὶ οἱ στοές!

Συνέχεια

Ξεφτυλίσου κι ἄλλο, μπορεῖς…!!!

Ὅταν εἶσαι σκουλῆκι ἕρπῃς ἀναγκαστικά…

Δεῖτε ποῦ μπορεῖ νὰ φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὴν καρέκλα.

Συνέχεια

Ζήτω ἡ Γερμανία καί κάτω ἡ Ἑλλάς;

Ἔβγαλα τὸ video, τὸ ὁποῖον εἶχε τεραστία ἀπήχηση καὶ σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ αὐτό.
Ἐλπίζω νὰ σᾶς ὠφέλησε.

Στοὺς λίγους, ποὺ πέραν ἀπὸ τὶς ὕβρεις, γιὰ τὶς ὁποῖες ἀδιαφορῶ, ἔφθασαν σὲ σημεῖο νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν ἀξία τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀφήνω τὴν Γερμανίδα μαθήτριά μου, Γιουλιάνα, νὰ ἀπαντήσῃ:

«Ἐὰν ἤξερα πόσο θὰ μὲ βοηθοῦσε ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα νὰ κατανοήσω καλλίτερα τὴν δική μου, δὲν θὰ σπαταλοῦσα τὴν ζωή μου νὰ μάθω ἀγγλικά, ἰταλικά, γαλλικά, λίγα τουρκικὰ καὶ λίγα κινεζικά.»

Καλή σας ἡμέρα Ὡραῖοι Ἕλληνες!
Ψηλὰ τὴν σημαία!!!

Νῖκος Τζιόπας

Συζητᾶμε γιὰ αὐτὸν τὸν κύριο, ποὺ πῆρε φόρα, κατηφόρα καὶ λέει γιὰ ἐπίπεδα…
Δὲν ξέρω τὰ κριτήρια, ἀλλὰ κάπου θὰ ἔχη δίκαιον…

Λογικές τοποθετήσεις;
Δὲν ξέρω. Ξέρω ὅμως πὼς τὰ παιδιὰ τῶν Τούρκων ἔχουν δικαίωμα νὰ μάθουν τουρκικά, οἱ Ἄραβες ἀραβικά, οἱ Γάλλοι γαλλικά… Γιατί ὄχι κι ἑλληνικά τά Ἑλληνόπουλα;
Συνέχεια