Ἔφθασαν καὶ οἱ κουρᾶδες στὸν βωμό;

Μὲ πληροφόρησαν πρὸ ὁλίγου γιὰ ἕνα ἄθλιο περιστατικό.

Ἐὰν ἀληθεύῃ, ποὺ εὔχομαι νὰ μὴν ἀληθεύῃ, τότε συζητᾶμε γιὰ κανονικότατον πόλεμο ποὺ ἄνοιξαν κάποιοι ἐργολᾶβοι τῆς κοπριᾶς μὲ τοὺς Ἕλληνες! Ἀλήθεια, γιατί πιστεύουν πὼς ἡ μπόχα τους θὰ νικήσῃ τῶν Ἑλλήνων τὸ φῶς;  Ποῦ βασίζονται; Σὲ μερικὰ ἑκατόευρα;

Ἐχθές τὸ βράδυ, περίπου  (ἐξήντα) 60  ἄτομα, ἐπετέθησαν σὲ μίαν ὁμάδα  (ἑπτὰ) 7 ἀτόμων ποὺ περιφρουρούσαν τὸν βωμό τῶν 12θεῶν στὴν ἀρχαία ἀγορά. Ξέρετε… Ἀπὸ τὴν τόσο ἐπιθυμητή κατάχωσι ποὺ θέλουν νὰ κάνουν τὸ ὑπουργεῖον αΠολιτισμοῦ, τὸ ἀΠαιδείας καὶ συνολικῶς ἡ ἀΚυβέρνησις.

Τὰ (ἑπτὰ) 7 ἄτομα κτυπήθηκαν ἄσχημα καὶ τέσσερις (4) ἀπὸ αὐτοὺς κατέληξαν στὸ νοσοκομεῖο!

Ἐπίσης, τὰ περίεργα αὐτὰ (ἐξήντα) 60 ἄτομα ποὺ ἐπετέθησαν (πολὺ ἄνδρες εἶστε βρὲ!!! σχεδὸν 9 πρὸς 1!! Νὰ χαρῶ ἀντρισμοὺς καὶ γενναιότητες!!) στοὺς ἑπτὰ (7), οὔρλιαζαν ὡς ἀλλόφρονες κάτι περίεργα συνθήματα καὶ ἀκούγονταν φράσεις ὅπως:

«γαμῶ τὴν Ἑλλάδα σας» ,

«γαμῶ τὸν πολιτισμό σας»,

«γαμῶ τὴν πατρίδα σας»,

«εἴμαστε ὅλοι ἀλβανοί» ….

Δὲν ἤμουν παρούσα. Τὸ περιστατικόν μόλις τὸ ἔμαθα! Δὲν ξέρω τί ἀκριβῶς πρεσβεύουν αὐτὰ τὰ ἐξήντα (60) «ἀντράκια» ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν «ἀνωτερότητά τους» καὶ τὴν «ἀνθρωπιά τους» ὅταν  στέλνουν ἀνθρώπους στὸ νοσοκομεῖο. Ἐγὼ αὐτὰ τὰ κτήνη δὲν τὰ ἀναγνωρίζω, ὄχι ὡς Ἕλληνες, ἀλλὰ οὔτε κἂν ὡς ἀνθρώπους… Σκέτα κτήνη, μὲ μίαν

ἀνθρώπινη μάσκα, δίχως ἀντίληψι, δίχως γνώσι ἱστορίας, δίχως αὐτοεκτίμησι, δίχως σεβασμό κι αὐτοσεβασμό…

Κρίμα… Ἔχουμε γεμίσει μὲ τόσα παράσιτα… Ἔχουμε γεμίσει μὲ τόσους ἀνθέλληνες… Ὅ,τι θὰ εἴχαμε καὶ τὰ κόπρανα τους νὰ κυκλοφοροῦν ἀνάμεσά μας, δὲν τὸ περίμενα…

Γιατί βρὲ παλληκάρια τῆς κοπριᾶς πήγατε νύκτα; Γιὰ νὰ βρεῖτε μόνον ἑπτὰ; Γιατί δὲν κατεβαίνετε αὔριο τὸ μεσημεράκι μίαν βόλτα; Κι ἐλᾶτε ἐκεῖ νὰ φωνάξετε καὶ νὰ βρίσετε…  Κουρᾶδες… Ἔ κουρᾶδες…

Φιλονόη.

Υ.Γ.  Ἡ ἀνικανότης κάποιων νὰ ἀντιληφθοῦν τὸ μεγαλεῖο τῶν μνημείων μας, ἀποδεικνύει τὸ πόσο δυστυχεῖς εἶναι! Δὲν λυπᾶμαι γιὰ τὰ κτήνη! Γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ἀνθρωπότητα λυπᾶμαι ποὺ ἀναγκάζεται νὰ συμβιώσῃ μαζί τους!

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply