Καὶ ἡ ἀνεργία στὸν δικό της δρόμο…

Καὶ ἡ ἀνεργία στὸν δικό της δρόμο...

Ἐπίσημα στοιχεῖα τὴν ἀνεβάζουν στὸ 18,4%. Ἀλλὰ…..

Πάνω από 900 χιλιάδες οι άνεργοι στη χώρα!

 Στο 18,4% σκαρφάλωσε το ποσοστό της ανεργίας τον Αύγουστο του 2011 από 12,2% που ήταν τον Αύγουστο του 2010 και 16,5% το Ιούλιο του 2011, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 294.845 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (αύξηση 48,1%) και κατά 87.677 άτομα σε σχέση με το Ιούλιο του 2011 (αύξηση 10,7%) και διαμορφώθηκαν σε 907.953 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.403.503 άτομα.

Το σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Αύγουστο εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε σε 4.034.537 άτομα. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 364.353 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2010 (μείωση 8,3%) και κατά 105.469 άτομα σε σχέση με το Ιούλιο του 2011 (μείωση 2,5%).Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους 15-24 ετών (43,5%). Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 22,3% τον Αύγουστο από 15,5% που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ στους άντρες αυξήθηκε σε 15,5% από 9,9%.

Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στη Δυτική Μακεδονία (23,1%), στην Κεντρική Μακεδονία (20,7%) και στη Δυτική Ελλάδα (20,6%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα Νησιά του Ιονίου (12,8%), στην Ήπειρο (13%) και στο Βόρειο Αιγαίο (15%).  (πρῶτο θέμα)

Ἀλλὰ στὰ ἐπίσημα στοιχεῖα δὲν καταγράφονται οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες ποὺ ἔκλεισαν λόγῳ ἀσφυξίας τὶς ἐπιχειρήσεις τους. 
Δὲν ἀναφέρονται οἱ νέοι, ποὺ οὐδόλως καταγράφονται στὰ στοιχεῖα τοῦ ΟΑΕΔ. 
Κι ἐπίσης δὲν ἀναφέρονται αὐτοὶ ποὺ ὑποαπασχολοῦνταν μὲ κάποιον τρόπο, νομίμως ἢ μή. 
Συνεπῶς, τὰ ἐπίσημα στοιχεῖα μακρὰν στέκουν τῶν πραγματικῶν. 
Ἐπίσης, στὴν ἀγορὰ τὸ χρῆμα ἔχει γίνει εἶδος πολυτελείας. 
Ἡ κάθε «κυβέρνησις» ποὺ θὰ μᾶς προκύψῃ ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἐξῇς, θὰ μεριμνᾶ μόνον γιὰ τὴν διασφάλισι τῶν χρημάτων τῶν τραπεζῶν.
Κι ἐμεῖς θὰ ἀναζητοῦμε τρόπους καὶ δρόμους ἐπιβιώσεως.
Βέβαια, παρ’ ὅ,τι ὅλα ἐτοῦτα φαίνονται ζοφερά, ἕνα μικρὸ φωτάκι ἀχνοφέγγει στὴν ἄλλην ἄκρη τῆς σήραγγος. Μικρό,  τόσο δά…. Κι ἔχει νὰ κάνῃ μὲ τὴν ἐπιστροφὴ κάποιων στὴν πρωτογενὴ παραγωγή. 
Ἀποτελέσματα θὰ ἀργήσουμε νὰ δοῦμε…
Ἀλλὰ θὰ τὰ δοῦμε…
Αὐτὸ καὶ μόνον εἶναι τὸ σημαντικότερον ὅλων. 
Ὅλα τὰ ἄλλα συμβαίνουν γιὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὸ ἕνα:
στὴν αὐτάρκεια. 
Υ.Γ. Ὁ δρόμος γιὰ τὴν αὐτάρκεια εἶναι κακοτράχαλος. Ἀλλὰ εἶναι κι ὁ μόνος ποὺ θὰ μᾶς ἀπελευθερώσῃ.
(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply