Τρεῖς ἐπίκαιροι χαρακτῆρες ἀπὸ τὰ φυσιογνωμικὰ τοῦ Ἀριστοτέλους!

Τὸ παρακάτω ἔλαβα ἀπὸ τὴν καλὴ φίλη Λιάνα. Τὰ σχόλια τὰ ἀφήνω σὲ ἐσᾶς!

Φιλονόη.

ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (Αν. Φαραντάτου, Σχου εα <55 ετών)

Τρεῖς ἐπίκαιροι χαρακτῆρες ἀπὸ τὰ φυσιογνωμικὰ τοῦ Ἀριστοτέλους!

Σχής ε.α. Τάσος Φαραντάτος Ο Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ)  γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής και πέθανε στη Χαλκίδα. Για είκοσι χρόνια ήταν µέλος της Πλατωνικής Ακαδήµειας και αγαπηµένος µαθητής του Πλάτωνα.  

Με πρόσκληση του βασιλιά Φιλίππου ανέλαβε τη διαπαιδαγώγηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Ίδρυσε την φιλοσοφική Περιπατητική Σχολή,  την οποία στη συνέχεια ανέθεσε στον αγαπηµένο του µαθητή Θεόφραστο (Τύρταµο).  

Το τρίπτυχο της διδασκαλίας του ήταν Μεσότητα – Ευδαιµονία – Αρετή.  

Οι Αλεξανδρινοί υπολόγιζαν ότι ο Αριστοτέλης έγραψε 400 περίπου συνολικά βιβλία. Ο∆ιογένης ο Λαέρτιος υπολόγισε το έργο του σε στίχους και βρήκε ότι έφταναν τις 44 µυριάδες, δηλ. 440.000. Μεγάλο µέρος από το έργο του αυτό χάθηκε.


 
Τα «Φυσιογνωµονικά» είναι έργο που αποδίδεται στον Αριστοτέλη και από αυτό επέλεξα να σας παρουσιάσω τρεις φυσιογνωµίες , αυτήν του αναιδούς, την του µικροψύχου και την του αναισθήτου. Πριν όµως προχωρήσετε στην ανάγνωση των σηµείων  (χαρακτηριστικών)  των τριών φυσιογνωµιών,  θα ήθελα να αφήσω τον ίδιο τον Αριστοτέλη να σας υποδεχθεί  µε την εισαγωγή του: «Είναι δυνατό  µε κάποιο τρόπο να φυσιογνωµονούµε. Οι ψυχικές διαθέσεις ακολουθούν την κατάσταση των σωµάτων και δεν είναι άσχετες και αµέτοχες από τις κινήσεις και τα πάθη του σώµατος αλλά συγκινούνται και συµπάσχουν  µε αυτό.  Αυτό γίνεται φανερό όταν παρατηρήσουµε τους  µεθυσµένους και τους αρρώστους.  ∆ιότι σε αυτούς φαίνονται οι διαθέσεις της ψυχής, ότι πολλά  µεταβάλλονται από τα πάθη του σώµατος. Και το αντίθετο πάλι,  ότι το σώµα συµπάσχει όταν πάσχει και η ψυχή,  αυτό γίνεται φανερό όταν παρατηρήσουµε εκείνους,  που έχουν υποπέσει σε έρωτες,  σε φόβους,  σε λύπες και σε ηδονές». 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΕΣ
(Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή)

Picture

ἀναιδοῦς σηµεῖα.ὀµµάτιον ἀνεπτυγµένον καὶ λαµπρόν, βλέφαρα ὕφαιµα καὶ παχέα. µικρὸν ἔγκυρτος. ὠµοπλάται ἄνω ἐπῃρµέναι. τῷ σχήµατι µὴ ὀρθὸς ἀλλὰ µικρῷ προπετέστερος, ἐν ταῖς κινήσεσιν ὀξύς  ἐπίπυρρος τὸ σῶµα. 

τὸ χρῶµα ὕφαιµον.  στρογγυλοπρόσωπος. τὸ στῆθος  ἀνεσπασµένον. 

       
       «ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΑ ΝΑ ΤΡΑΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΑ»Picture

µικροψύχου σηµεῖα.µικροµελής, µικρογλάφυρος, ἰσχνός, µικρόµµατος καὶ µικροπρόσωπος, οἷος ἂν εἴη Κορίνθιος ἢ Λευκάδιος. 
«ΑΝ ∆ΕΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ ΘΑ ∆ΙΑΤΑΞΩ ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ»Picture

ἀναισθήτου σηµεῖα.τὰ περὶ τὸν αὐχένα καὶ τὰ σκέλη σαρκώδη καὶ συµπεπλεγµένα καὶ συνδεδεµένα, κοτύλη στρογγύλη, ὠµοπλάται ἄνω ἀνεσπασµέναι, µέτωπον µέγα περιφερὲς σαρκῶδες, ὄµµα χλωρὸν κωφόν, κνῆµαι περὶ σφυρὸν παχεῖαι σαρκώδεις στρογγύλαι, σιαγόνες µεγάλαι σαρκώδεις, ὀσφὺς σαρκώδης, σκέλη µακρά, τράχηλος παχύς, πρόσωπον σαρκῶδες, ὑπόµακρον ἱκανῶς. τὰς δὲ κινήσεις καὶ τὸ σχῆµα καὶ τὸ ἦθος τὸ ἐπὶ τοῦ προσώπου ἐπιφαινόµενον κατὰ τὰς ὁµοιότητας ἀναλαµβάνει.                        
                           «ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΙ» 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΖΕΙΣ!

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply