Ἡ Ἑλλὰς ποτὲ δὲν πεθαίνει μόνη της…. Δολοφονεῖται!

Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει… μόνη της… 
Δολοφονείται…!
Και κάθε που έχουμε εκλογές… οι δολοφόνοι επιστρέφουν στον τόπο του εγκλήματος…

συνέχεια

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply